ARV denuncia una nova agressio dels representants politics a l´identitat valenciana

Per Accio Regne de Valencia

Des de ARV hem de tornar, i ho farem totes les voltes que faça falta, a denunciar una nova agressio del govern autonomic catala, encapçalat pel Sr. José Montilla, a l’identitat, llibertats i llegislacio valencianes, aixina com ad atres territoris veïns.

El dia 6 de setembre es feu public el Sumari del dossier de premsa de l’acte institucional de la diada 2010. En este comunicat s’anuncia que: “(…) la llengua catalana es l’eix vertebrador de la Diada”, per a continuar dient que: “(…) les moltes maneres d’entendre-la i interpretar-la als diferents territoris que la mantenen i la defensen. S’homenatjarà el català que es parla a Barcelona; a les Terres de Ponent; a la Catalunya Nord; a l’Alguer; a Andorra; a Les Illes; al País Valencià i a les Terres de l’Ebre (…)”. Nos troven davant d’una nova prova de fonamentalisme i d’imperialisme caduc, per tot lo qual des de ARV manifestem lo següent:

1.     En esta nova declaracio d’intencions es demostra, primer que no res, la gran immadurea dels representants politics catalans, els quals tenen una absoluta valencià-dependencia per a poder minimament desenrollar qualsevol acte cultural o politic. A banda d’agredir i d’ofendre ad atres comunitats autonomes, demostren una infinita falta de capacitat per a poder homenajar al catala i a la comunitat autónoma catalana, sense incloure a Valencia i sense recorrer a la riquea cultural, historica i social valencianes. D’esta forma evidencien la pobra opinio que ells mateixos tenen de la realitat catalana quan no troben arguments per a enaltir-la sense l’instrumentalisacio del Regne de Valencia, i mes en concret de la llengua valenciana.

2.     El govern catala, junt en la complicitat de tots els demes partits representats en les Corts catalanes, continua fent apologia del ridicul i d’un anacronic colonialisme cultural, subterfugi d’un proyecte d’anexionisme politic i economic futur, alhora que falta al respecte i trenca d’esta forma la convivencia democractica entre les distintes comunitats veïnes, tant de l’Estat espanyol, com d’uns atres estats europeus. Esta classe de provocacions s’ha convertit en una practica habitual del govern autonomic catala que, curiosament, fa poques semanes reclamava “respecte” per a Catalunya, tant en els mijos de comunicacio com en el carrer per mig d’una manifestacio, mentrimentres violen i utilisen els interessos i simbols d’uns atres territoris, en especial els del Regne de Valencia.

3.     Hem de recordar de nou als dirigents politics catalans que l’Estatut d’Autonomia valencià, en el seu articul sext, apartat primer, diu que: “La llengua propia de la Comunitat Valenciana es el valencià”, i en el segon apartat diu: “L’idioma valencià es l’oficial en la Comunitat Valenciana”. Hem de recordar tambe que el govern autonomic valencià, fonamentalment, junt en el govern estatal, son els unics que tenen competencies en materia cultural en territori valencià, i que conseqüentment el govern catala en estos actes de la diada i en molts atres, està eixercint una accio d’intrusisme politic competencial, evidenciant un comportament antidemocratic, anticonstitucional i sobretot totalitari.

4.     Este comportament de deliri imperialiste que els fa somiar en una quimera: la “gran Catalunya”, nos convida a recordar forçosament, per la seua gran similitut, als llamentables episodis i comportaments historics que, a principis del sigle XX, divulgà el “pangermanisme” que impulsà el “III Reich”. En aquell moment el principal proyecte cultural era alcançar el “espai vital (lebensraum en alema)”, que basicament era una forma d’expansio de la cultura i llengua alemana ad atres territoris veïns, com per eixemple Austria (Anschluss), en base a lo qual es realisà l’anexio. En eixe proyecte treballaren els ideolecs de la “raça aria”, en especial el Ministre de Propaganda nazi, Paul Joseph Goebbels, el qual en el seu Diari personal (pag. 197) escrigue en 1942 lo següent: “He donat instruccions per a que el nostre ministeri prepare diccionaris en desti a les regions ocupades a on s’ha d’ensenyar i difondre l’alema”. Nomes hem de canviar “ministeri” per “conselleria catalana” o “IEC”, i “alema” per “catala” i tindrem el resum d’allo que estan fent

5.     Pero lo pijor es que este atentat als interessos valencians eixercit des del govern catala,inexplicablement s’acompanya del silenci i l’inoperancia mes vergonyosa tant del govern de Madrit, l’actual i els que l’han precedit en atres decades, com del govern autonomic valencià, tant l’actual com els passats. Tots ells son compliços d’est insult i d’esta humiliacio a l’identitat i llegislacio valenciana, per consentir, silenciar, encobrir i, lo que encara es mes greu, per colaborar en els postulats expansionistes i anexionistes de la cultura i llengua valencianes. No oblidem que el mateix govern de Madrit, des del Ministeri de Cultura i Educacio, continúa sense reconeixer l’identitat propia i genuïna de l’idioma valencià, changlant-se d’una llei tan fonamental com l’Estatut d’Autonomia valencià; pero encara es mes indignant l’actitut hipocrita del govern valencià, que quan protesta per estes ingerencies nomes ho fa per interessos electoralistes, mentres, per mig de l’Academia Valenciana de la Llengua, denigra i rebaixa a la llengua valenciana, a una simple variant del catala.

Des de ARV continuem en alerta davant qualsevol agressio vinga d’a on vinga, al mateix temps que treballant en estricta fidelitat a la Patria Valenciana, contribuint en els nostres mijos a engrandir i enfortir l’identitat valenciana. Accio Regne de Valencia convida als ciutadans valencians a afirmar-se com a tals sense sumissions, a reivindicar lo que les nostres precedents generacions nos han llegat i a unir-nos en un esforç en esta lluita, que nosatres no hem iniciat i que no cessa.

¡¡¡VIXCA VALENCIA LLIURE!!!
En la poblacio d’Alfafar, Regne de Valencia, a 8 de setembre de 2010.

http://www.acciorv.com/

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: