LŽatre Misteri dŽElig

Per Juan García Sentandreu

Reconec que em vaig a emocionar vore en televissio lŽinterpretacio del Misteri dŽElig (no Elx) i no a soles per la seua dimenssio religiosa, sino tambe per algo que molta gent desconeix a dia de hui: la seua dimenssio testimonial o lo que podriem dirli, lŽatre Misteri dŽElig.

żOn residix este nou Misteri? El Misteri dŽElig es una prova historica mes de lŽexistencia de la llengua valenciana anterior la arribà de Jaume I al nostre Regne en 1238. Tots els analistes, la tradicio popular i fins a Canal 9 parlen de lŽexistencia dŽeste auto sacramental de mes de 7 sigles dŽantiguetat escrit i cantat en llengua valenciana. Tots sabem que les festes populars son expressio de la realitat sociologica no dŽun moment determinat, sino del tracte del temps, any a any, sigle a sigle.

LŽexistencia dŽun substrat cristià que parlava en llengua valenciana es eixa realitat social que donà vida ad este Misteri en les terres surenques de Valencia. Si Jaume I conquerí estos territoris a mijans del sigle XIII i -segons la teoria catalanista mos tenia que portar i ensenyar la llengua catalana- żcom es possible que en Elig la tradicio popular ya havia donat cos, en eixe sigle, al Misteri com a expressio dŽuna fe i una llengua innegablement valenciana?.

El Misteri dŽElig es una prova contundent de que la llengua valenciana ya es parlava abans de lŽarribà de Jaume I. Cap poble pot ser conquerit, deprendre un idioma i escriure i cantar les seues tradicions en apenes 50 anys. LŽexistencia del valencià en la que Pere Pascual escriguè la Biblia Parva i les Jarches mores en romaç valencià son tambe proves de que Jaume I no mos portà ni el valencià ni el català per la sencilla rao de que este poble ya parlava una llengua propia en una estructura propia dos sigles abans de la colonisacio del rei cristià.

Mireu com es parlava i es cantava anys abans de lŽarribà del Conqueridor i trobareu el significat de lŽatre Misteri dŽElig:

<DE LA VERGE SANTA I PURA,
HUI SERAS TU SEPULTAT,
I REGNARAS EN LŽALTURA.
APOSTOLS E AMICS DE DEU.
ESTE COS SAGRAT PENDREU
E PORTAULO A JOSAFAT
ON VOL SIA SEPULTAT>>

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: