Decalec del Valenciaparlant

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Reproduim el Decalec del Valenciaparlant que es presentà (29.9.2008) per part de la coordinadora Accio Regne de Valencia (ARV), i la participacio de les següents entitats:

-     Accio Regne de Valencia
-     Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana
-     Associacio Cultural Cardona Vives de Castello
-     Plataforma Jovenil Valencianista
-     Lo Regne en Accio
-     Ateneu Cultural Borrianenc
-     Associacio Castell dels Sorells
-     Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d´Elig
-     Institut d´Estudis Valencians

DECALEC DEL VALENCIAPARLANT

1.     ¡DECIDIX-TE!

Trenca en l´indiferencia i parla habitualment en valencià. Començaras a revitalizar el millor i el mes caracteristic referent del nostre poble: la llengua valenciana.

2.     ¡PARLA!

Dirigix-te, per principi, en valencià a tots. Si t´entenen, continua parlant-los en valencià, puix aci, en Valencia, no comets cap desconsideracio ni faltes a ningu.

3.     ¡RESPECTA!

Sigues respectuos i tolerant en els que parlen una atra llengua o d´una atra manera, pero demana el mateix respecte i tolerancia per a tu i per a la llengua valenciana.

4.     ¡ANIMA!

En els teus coneguts que encara no comprenen be el valencià, mostra una actitut positiva, anima´ls a entendre´l i a usar-lo.

5.      ¡AJUDA!

Si veus ad algu que s´esforça en parlar valencià, ajuda´l i demostra-li que valores molt positivament el seu esforç.

6.     ¡DESCOBRIX!

Quan viajes i parles en persones de distintes comarques valencianes, fruix del descobriment de les variants i expressions locals que enriquixen la llengua valenciana.

7.     ¡MILLORA!

Si deprengueres la llengua dels teus majors, no renuncies a l´expressivitat que aixo representa. Polix simplement les incorreccions i les expressions d´unes atres llengües que s´han introduit recentment en l´idioma valencià.

8.     ¡LLIG!

Llig, sempre que pugues, llibres escrits en les Normes d´El Puig, i tria programes de radio i de televisio en valencià, pero sigues critic en els mijos que contaminen de barbarismes la llengua valenciana.

9.     ¡ESCRIU!

Si ya el parles i el lliges, escriure en valencià, en les Normes d´El Puig, es facil. A poc a poc deprendras a realizar-lo correctament. Ajuda´t fent els cursos que organicen entitats valencianistes.

10.      ¡PARTICIPA!

Participa en els actes que promoguen la cultura valenciana i l´us de l´idioma valencià, perque sería tristissim que per vergonya, debilitat, deixadea o inconsciencia no donares testimoni de la teua valencianitat. Pensa que el treball que fan les entitats valencianistes nomes podrá donar fruit en la colaboracio de tots i cada u dels valencians que s´estimen la llengua valenciana.

SI COMPLIXES ESTE DECALEC, PODRAS SENTIR-TE ORGULLOS…

… de ser usuari d´una de les llengües que mes pronte alcançà un Segle d´Or d´entre totes les neollatines.

… d´enriquir el patrimoni llingüistic de l´humanitat, que no una atra cosa es la llengua valenciana.

… de conservar per a les futures generacions esta preciosa herencia que nos han llegat els nostres antepassats.

… de no patir la coentor que fa a uns atres valencians menysprear la llengua valenciana per considerar-la una manifestacio de poble, preferint parlar d´una atra manera per a pareixer mes “cults”.

… d´haver resistit a les forçes falsament progressistes i falsament cientifiques que busquen, començant per la llengua, la despersonalisacio del poble valencià.

… de contribuir, en definitiva, en el conreu de la seua manifestacio cultural mes important, a la pervivencia del poble valencià com a tal, i…

… ¡de ser valencià, en totes les seues conseqüencies!

Pots descarregar-te el Decalec des de la web del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, entrant en la seccio de la revista Rogle, en Extres i punchant Rogle Extra Primavera d´Hivern 2008:

http://www.rogleconstantillombart.com/

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: