¿Cóm distinguiries un valencianiste d´un catalaniste?

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Hui amics, com per fòra i calladets no pareix que es diferencien massa els valencianistes i els catalanistes, per a aplegar a conéixer com es poden diferenciar uns i atres, hem convidat a dos dònes aparentment iguals a les que els anem a fer unes quantes preguntes.

Benet – Hola a les dos. ¿Quí sou? ¿Cóm vos diuen?

Valencianiste – Yo soc Carme, i soc una bonica chiqueta que te sa casa en Chivirella.

Catalaniste – Jo soc ´Carma´, i sòc una maca noia que te casa seva a Xirivella.

Benet – Viviu en Chirivella pero, ¿A on haveu naixcut?

Carme – En Chilches, en el bell Regne de Valéncia.

´Carma´ – En Xilxes, en els Països Catalans.

Benet - ¿Quina penseu que és la bandera de la vostra Pàtria?

Carme – Sense cap dubte, la Real Senyera Coronada, en la seua franja blava que relluïx més bonica que el sol.

´Carma´ – La quatribarrada clar. Hi ha qui diu que és l´ensenya de la Casa d´Aragó. Però això no és lo que nos han dit en el col•legi. A més això del blau és un invent franquiste.

Benet – Casi totes les pàtries tenen un himne. ¿Quin és l´himne de la vostra pàtria?

Carme – ¡El nomenat, Himne de Valéncia! El que es compongué per a l´Exposició Regional de Valéncia de 1909.

´Carme´ – Encara estem en això! Els Segadors. Cóm ho gaudeixo!

Benet – A banda de l´himne oficial. ¿Hi ha alguna atra cançó que vos agrade especialment?

Carme – El color de tu bandera. És com un himne per als valencianistes.

´Carma´ – Al vent. Gaudeixo moltíssim les cançons d´eixe català de Xàtiva.

Benet – La nostra terra sempre ha segut un planter d´escritors. ¿Podries dir-nos u o dos que t´agraden?

Carme - Miquel Adlert. Joanot Martorell.

´Carma´ – Sanchis Guarner. Joan Fuster.

Benet - ¿Qué és per a vosatros un valencianiste i un catalaniste?

Carme – Un valencianiste es una persona que s´interessa per saber de les seues arraïls i de la seua història per a defendre-la a on faça falta en raonaments científics i contrastats. Un catalaniste és una persona que com no es preocupa per informar-se de la veritat, es creu tot lo que li diuen fent d´això un verdader dogma de fe.

´Carma´ – Un valencianiste és un fasciste i un secessioniste blaver. Un catalaniste és una persona que està en la possessió absoluta de tota la veritat. Visca el Barça!

Gràcies a les dos per estar hui ací i compartir en tots mosatros el vostre temps. I com sempre dic, quede a la vostra disposició, manco a la teua ´Carma´, per que realment no tens ni idea de lo que dius.

En esta ocasió volia comentar-vos que encara exteriorment els valencianistes i catalanistes pugam paréixer iguals, hi ha algunes coses que mos diferencien, per eixemple, als valencianistes els reconeixeràs perque sempre porten pegatines com, ´No mos fareu catalans´. I als catalanistes els reconeixeràs per que porten pegatines per eixemple, recolzant el ´Correllengua´.

--

Ara he de dir-vos que esta entrevista no és real, a soles és un artícul més en el qual intente plasmar les grans diferencies que hi ha entre els valencianistes i els catalanistes, sense haver nomenat ni una sola volta el tema de la llengua en qualsevols dels seus aspectes.

Un abraç molt blau.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: