Llengua viva i poesia valenciana

Per Vicent Ramón Calatayud

Quí sap res, de lo molt que creïem tindre i lo poc que s´esmuny entre els dits. Pero sempre nos quedarà la poesia. Veu viva, com raonàvem una semana en arrere, per la que valorar el grau de valencianitat idiomàtica genuïna. I per això aconsellem que tots els valencians refermen la creació, producció i difusió dels llibres valencians, majorment tota obra digna. Per a que no puga amagar-se baix de cap paraigües foraster o forasterisant. Prou tenim ya, perque a manca de clàssics, els veïns no dubten en alterar l´orige i escarnir les pròpies manifestacions dels autors dels sigles d´or de la lliteratura valenciana, quan proclamaren ser valencians de pàtria i llengua.
 
Des de fa cent anys els valencians venim tornant a marcar clares fites que en la Renaixença se desdibuixaren, per mor d´una pressió anexionista que no han deixat d´eixercir i que desembocà en una guerra d´interessos mal defesos ací. És menester tornar al solc. Perque el mal sobreviu, baix artimanyes anuladores, en una situació difícil de comprendre des de la raó.
 
Aixina l´assunt i fent-nos pols en lo més íntim, encara és tolera i alleta al mostre que nos despersonalisa. I no cal que m´allargue, perque els bons llectors saben quina raó menege. Per això es fa més necessari, ya no diré urgent, l´actuació que a tots els valencians nos crida sense falta. Urgència o immediatea no és prou, perque estic segur que haurem de passar a millor vida alguns i el mal endenyat encara no estarà sanat, mes que la raó i el futur seran valencians: Persistència. Peixquem cada ocasiió que se nos brinde per a retrobar el gust de la llengua que la poesia eleva.
 
El dijous 20 se celebren, a les 19,30 hores en la RACV els XVII Recitals poètics dedicats a l´any de Martorell. Joan A. Alapont, Obduli Jovaní, Donís Martín, Rafael Melià, Josep V. Miralles, Anfós Ramon i Vicent Ll. Simó Santonja versaran sobre la vida i obra de l´escritor, i en la seua llengua valenciana, llengua viva que estudiada magníficament pel Prof. Lleopolt Penyarroja, serà motiu el dia anterior de conferència -dimecres 19 a les 19,30h- , per a que la paraula de sempre, activa en vers i en prosa, seguixca acaronant-nos com la veu de mare a la que no podem renunciar. Escoltem i vixcam en valencià, és llengua i referent.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: