El dialecte català

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Com a dogma de fe, que no per raons i explicacions científiques els catalanistes més acèrrims de dins i fòra de les nostres terres valencianes, estan adoctrinant a tot ser viu en la mentira de que l´idioma valencià és un simple dialecte de la grossera parla catalana.

Pero segons el gran Agustí Galvis, el bateig de la llengua valenciana com a tal i en eixe nom, data de 1335 per mig d´una exposició feta en el llibre ´Liber amici et amati´ escrit en llatí originàriament. En canvi el bateig de la parla catalana com a tal (si cal dir que ha sigut batejada), també segons Agustí Galvis podria datar-se en 1362, quan Pere IV manà que, “el Lanzarote fora traduït... en llengua catalana”.

Tenint en conte que entre la data del bateig d´abdós llengües hi ha 27 anys a favor de la llengua valenciana, no pot ser que esta siga un dialecte del català sino al contrari, puix és del tot impossible que aparega en primer lloc el dialecte i prou anys després aparega la llengua mare. (Tot això sense contar que els Furs s´escrigueren en la llengua que parlava el poble i unes tres consideracions històriques a les que no vaig a fer menció en esta ocasió).

Aixina que a soles basant-nos en lo expost per Agustí tenim fonamentació ausades vàlida per a poder afirmar, no que l´idioma valencià no és un dialecte de la grosser parla catalana, ¡ni molt manco!, sino tot lo contrari, que eixa grossera parla dels que viuen entre el nort de Castelló i el sur de França, és o a lo manco be podria ser un dialecte de la dolça llengua valenciana.

Este punt de vista deuria de ser tingut molt en conte per tot lo món, i sobre tot els valencians, els deuríem de demanar als pancatalanistes que arboren la bandera del cientifisme més absurt i roïn, per a dir una serie de burrades històriques de les quals ningú els demana explicacions, que nos explicaren, ¡Com és possible que primer aparega el dialecte i després la llengua mare!

¿És acàs possible que yo haja pogut nàixer abans que mos pares? ¿És acàs possible que nos haguérem pogut delectar en un sol de violí abans d´inventar-se este instrument? ¿És possible que existixca el català abans que la llengua valenciana? La resposta a totes eixes preguntes és, NO.

El dialecte català ha de donar moltes gràcies a la llengua valenciana per haver-li deixar utilisar el nostre ric llenguage i el dels nostres grans escritors clàssics.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: