Per l´idioma des dels llibres

Per Vicent Ramón Calatayud

Tal com maig fa un esclat de flors, també, en l´horteta més íntima de la valencianitat, verdegen fulles noves, embolicant per l´aroma del vers valent, la prosa melsuda de les narratives fondes, l´elucubració de qui medita, compara, ensaja i resum en mensage o testimoni.... enyors i afanys, ensomis i afabulacions dels escritors, imàgens dutes al paper, quan recreen veus vives, gràcies a l´art dels obradors d´impressió. Tot acaramullat en llibres.
 
Ya que tenim moltes dificultats per a eixir al carrer, perque les modes i les conveniències polítiques foranes estan en contra de la veu clara i valenciana, els qui no volem conformar-nos a que nos tinguen per apèndix uns atres, nos troben obligats a inventar nous camins per a que córrega la lliteratura feta en valencià solvent. Aixina foren les Fires del llibre valencià, alguns anys en els Jardins de Monforte i posteriorment en la plaça de l´Arquebisbe.
 
Enguany des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana es dona un pas més acostant-se al poble: es fa una declaració oficial de portes obertes convidant a tot aquell que dignament vullga conéixer les instalacions de la llar administrativa, niu venerable de cultura i valencianitat, manifestant l´intenció, apuntant-se a les tandes de visites guiades previstes des del 17 dels corrents a les 12, fins a les 19,30 hores del divendres 21. Aixina podrà fer cabal de cóm treballen els acadèmics i especialistes; quines obres conformen la seua fabulosa biblioteca; les activitats i servicis socioculturals que es presten... Pero ademés podran palpar, fullejar, acaronar i adquirir lo millor de les publicacions valencianes, en idioma propi sense dubtes, perque ocasionalment hi haurà una mostra formada per un miler d´obres suma de la producció impresa en llengua valenciana, des de que la pròpia normativa moderna, que serví per a la redacció de l´Estatut d´Autonomia Valenciana fora recollida per la RACV baix el nom de Normes d´El Puig.
 
Aprofitem-nos de l´event que dins del l´Any de Martorell i commemorant els cents anys de normativa valenciana dona cabuda la Semana del Llibre Valencià, en el carrer de les Avellanes 14, per tal d´acostar-nos als llibres fets per valencians de llengua pròpia, per a conéixer millor i fer nostre el símbol més preuat que nos personalisa. No cal patir més vergonya.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: