Goigs a la Mare de Deu del Lledó

Per Lluis Revest i Corzo

Goigs a la Mare de Deu del Lledó. Patrona de Castelló de la Plana.

Del poble de Castelló
sigau llum i auxiliadora,
de l´amor nostre Senyora
Mare de Déu del Lledó
.

Sou l´hort tancat ahon creixia
la flor del Déu humanat;
de la eterna Caritat
sou la Esposa ¡oh verge pia!
Vós sola en la Concepció
sou de l´infern triunfadora,
de l´amor, etc.

Sou clar estrel, llum i guía
que mostra´l port a la nau;
sou l´arc-iris de la pau
¡oh Santa Verge Maria!
Sou la dorada Mansió
en que Déu complagut mora,
de l´amor, etc.

D´amor puríssim la mel
en Vós trobem dolça Mare;
sou l´escut qui nos ampare
i sou la porta del Cel.
Sou de Déu la bendició,
Sou del día etern l´aurora,
de l´amor, etc.

Del vostre amor un cantar
és tota la nostra historia;
Castelló ha begut sa glòria
ací al peu del vostre altar.
Es la vostra protección
de sa grandesa penyora,
de l´amor, etc.

Vostra santa mà deté
de Déu la justa vengança;
Vós sou la nostra esperança
i el sol de la nostra Fe.
Sou bàlsem i curació
del qui vostre auxili implora,
de l´amor, etc.

A la plan beneïx
vostra mà, i del vostre amor
és un cantar cada flor
que´n esta terra florix.
Sancera la creació
vos diu ací triunfadora,
de l´amor, etc.

¡Doneu vostre amor en signe
de salvació als vostres fills!
¡Trobe en Vós en los perills
tot home auxili benigne!
Trobe oìt tota oració
i conhort tot lo qui plora,
de l´amor, etc.

Pera tota enfermetat
sigau Vós la medicina;
¡oh sanadora piscina
de la lepra del pecat!
¡Trobe en Vós consolació
lo cor qui del Cel s´anyora!
de l´amor, etc.

Protegiu los nostres camps,
beneiu la nostra terra,
aparteu d´ací la guerra,
la fam, la pesta i los llamps.
Tot treball honrat i bo
trobe en Vós sa protectora,
de l´amor, etc.

En Vós valor lo soldat
trobe, i lo qui estudia ciencia,
trobe el pobre en Vos paciencia
i vega el ric Caritat.
Trobe´l sacerdot la unció
de nostra fe defensora,
de l´amor, etc.

Beneiu nostra alegria,
consoleu nostra tristor
i sempre del vostre amor
ompliu-nos, Verge María.
Tingam vostra protección
ara i de la mort a l´hora,
de l´amor, etc.

Del poble de Castelló
sigau llum i auxiliadora,
de l´amor nostre Senyora
Mare de Déu del Lledó.

Letra: D. Luis Revest y Corzo
Música: D. Vicente Ripolles y Perez (Canónigo de Valencia e hijo de Castellón)

•     Novenario consagrado a la Stma. Virgen del Lidón. Patrona de Castellón de la Plana, compuesto por el Dr. D. Juan Bautista Cardona Vives, Pbro. Cura arcipreste de esta ciudad. Licenciado en cánones, protonotario apostólico, socio de la Real Academia de la Historia, etc… 7ª Edición. Con aprobación eclesiástica. Librería Católica Roses. Castellón 1959.

•     Nota: S´ha respectat l´ortografia original del present llibret. En cursiva la tornada que es repetix en cada estrofa.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: