La “catifa” del Canal 9

Per Xavier Gimeno Alonso

Estic fins als nassos d’escoltar constantment la paraula “catifa” per mig del Canal 9, hui mateix, ab motiu dels “Oscar” del cine, ho han dit 2 o 3 voltes mes.

El Canal 9, dit per alguns com “Canal Noi” i crec que tenen molta rao, es dedica a repetir i repetir paraules que no son valencianes, pareix que a força de repetir-les es vagen quedant en la parla del nostre poble, com està passant per eixemple en “Cap de setmana” o “Vacances”, que ya han conseguit que la gent les vage diguent i arraconant les autentiques valencianes com “Fi de semana” o “Vacacions”.

Ara que en Castello estem en Festes de la Magdalena i que en Valencia ciutat i molts pobles del nostre Regne celebraran les Falles, podem recordar una canço tradicional que comença dient: “Una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep….”, en cap moment diu “Una catifeta…”.

Si mirem en els diccionaris d´autentic valencià (no acatalanat) trobem:

-     Diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), Valencia, 2004.

Alfombra – estora, catifa*

*La paraula ‘catifa’ ho relaciona per absorcio, com passarà en atres moltes paraules, pero figura en primer lloc la paraula ‘estora’.

-      Diccionari DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valencià Modern) de Ricart Garcia Moya.

La paraula ‘catifa’ no apareix com a referencia de cap text, en canvi la paraula ‘estora’ apareix deu voltes, donem una d’elles:

Estora, estoreta. “damunt d’una estoreta” (Arch. M. Elda. Procés contra Miquel Garcia, 1650)

Ara anem a vore uns atres diccionaris:

-     De valencià normalisat o acatalanat. Diccionari Valencià Escolar de Francesc Ferrer Pastor. Valencia, 1999.

Alfombra – Catifa (Aixo es lo que estan ensenyant als nostres fills en l’escola)

-     De catala. Diccionari Castellà – Català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1985.

Alfombra – Catifa

Com podem comprovar, estos ultims diccionaris, en cap moment diuen res de la paraula valenciana: Estora. Per lo tant, podem deduir, sense cap dubte, que la paraula ‘catifa’ es catalana.

¡Senyors de Canal 9 no siguen tant coents i diguen a les coses com toca i com realment el poble valencià les diu!

¡ESTORA!

Xavier Gimeno i Alonso
Castello, a 8 de març de 2010.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: