La “catifa” del Canal 9

Per Xavier Gimeno Alonso

Estic fins als nassos d’escoltar constantment la paraula “catifa” per mig del Canal 9, hui mateix, ab motiu dels “Oscar” del cine, ho han dit 2 o 3 voltes mes.

El Canal 9, dit per alguns com “Canal Noi” i crec que tenen molta rao, es dedica a repetir i repetir paraules que no son valencianes, pareix que a força de repetir-les es vagen quedant en la parla del nostre poble, com està passant per eixemple en “Cap de setmana” o “Vacances”, que ya han conseguit que la gent les vage diguent i arraconant les autentiques valencianes com “Fi de semana” o “Vacacions”.

Ara que en Castello estem en Festes de la Magdalena i que en Valencia ciutat i molts pobles del nostre Regne celebraran les Falles, podem recordar una canço tradicional que comença dient: “Una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep….”, en cap moment diu “Una catifeta…”.

Si mirem en els diccionaris d´autentic valencià (no acatalanat) trobem:

-     Diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), Valencia, 2004.

Alfombra – estora, catifa*

*La paraula ‘catifa’ ho relaciona per absorcio, com passarà en atres moltes paraules, pero figura en primer lloc la paraula ‘estora’.

-      Diccionari DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valencià Modern) de Ricart Garcia Moya.

La paraula ‘catifa’ no apareix com a referencia de cap text, en canvi la paraula ‘estora’ apareix deu voltes, donem una d’elles:

Estora, estoreta. “damunt d’una estoreta” (Arch. M. Elda. Procés contra Miquel Garcia, 1650)

Ara anem a vore uns atres diccionaris:

-     De valencià normalisat o acatalanat. Diccionari Valencià Escolar de Francesc Ferrer Pastor. Valencia, 1999.

Alfombra – Catifa (Aixo es lo que estan ensenyant als nostres fills en l’escola)

-     De catala. Diccionari Castellà – Català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1985.

Alfombra – Catifa

Com podem comprovar, estos ultims diccionaris, en cap moment diuen res de la paraula valenciana: Estora. Per lo tant, podem deduir, sense cap dubte, que la paraula ‘catifa’ es catalana.

¡Senyors de Canal 9 no siguen tant coents i diguen a les coses com toca i com realment el poble valencià les diu!

¡ESTORA!

Xavier Gimeno i Alonso
Castello, a 8 de març de 2010.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: