Campanya "Posa una creu en la teua vida"

Per Colectiu Ampareumos

Campanya posa una creu en la teua vida, comença per la teua web.

Des de l’Associació Cultural Cristians Valencians, volem iniciar una campanya per a conscienciar als ciutadans de tota Espanya, de la necessitat d’impedir que el senyor President i els seus llaïcistes radicals mos roben la creu. La creu és un símbol de llibertat, de solidaritat convertida en entrega pels atres, d’amor al pròxim i respecte a les seues creències, una garantia de supervivència dels valors que mos han portat a conseguir una Europa més humana i millor.

La creu, per als espanyols, catòlics o no, és un símbol profundament arraïlat en la nostra cultura i artífex d’una història que alguns s’encaboten en canviar. La creu fon en el nostre cas, el de Valéncia, el motiu pel qual darrere d’un poc més de 500 anys, els valencians varem tornar a Europa gràcies a la creuada que va impulsar el rei Jaume I i, que va portar a que milers de persones vingudes de tota Europa conseguiren que Valéncia, tornara a caminar per la senda impulsada per Vicent Màrtir casi 1000 anys abans.

Si eres cristià, és la creu un racó fonamental en el teu cor, pel simbolisme que comporta, una demostració gràfica de l’amor, de l’entrega del fill de Deu per a salvar als hòmens.
Si no eres cristià, la creu també significa moltes atres coses en el moment actual, la creu és una garantia de llibertat, perqué hui, una minoria ideologisada pretén llevar la creu de qualsevol àmbit per a substituir-la pel seu deu estat amagat en la pell de la pluralitat, inclús contra l’opinió dels implicats, o de la majoria de la ciutadania. I hui és la creu, demà seran els teus fills els que hauran de ser entregats al deu estat per a calmar les seues ànsies de copar-ho tot. I d’això, ya hem vist els resultats durant diverses décades en Europa, o lo seguim veent en Cuba i Corea del Nort.

Campaña pon una cruz en tu vida, empieza por tu web.

Desde la Asociación Cultural Cristians Valencians, queremos iniciar una campaña para concienciar a los ciudadanos de toda España, de la necesidad de impedir que el señor Presidente y sus laicistas radicales nos roben la cruz.

La cruz es un símbolo de libertad, de solidaridad convertida en entrega por los demás, de amor al prójimo y respeto a sus creencias, una garantía de pervivencia de los valores que nos han llevado a conseguir una Europa más humana y mejor.

La cruz, para los españoles, católicos o no, es un símbolo profundamente arraigado en nuestra cultura y artífice de una historia que algunos se empeñan en cambiar. La cruz fue en nuestro caso, el de Valencia, el motivo por el cual tras algo más de 500 años, los valencianos volvimos a Europa gracias a la cruzada que impulsó el rey Jaime I y, que llevó a que miles de personas venidas de toda Europa consiguieran que Valencia, volviera a caminar por la senda impulsada por Vicente Mártir casi 1000 años antes.

Si eres cristiano, es la cruz un rincón fundamental en tu corazón por el simbolismo que conlleva, una demostración gráfica del amor, de la entrega del hijo de Dios para salvar a los hombres. Si no eres cristiano, la cruz también significa otras muchas cosas en el momento actual, la cruz es una garantía de libertad, pues hoy, una minoría ideologizada pretende eliminar la cruz de cualquier ámbito para sustituirla por su dios estado, incluso contra la opinión de los implicados, y hoy es la cruz, mañana serán tus hijos los que tendrán que ser entregados al dios estado para apaciguar sus ansias de coparlo todo. Y de eso, ya hemos visto los resultados durante varias décadas en Europa, o lo seguimos viendo en Cuba y Corea del Norte.

Por una cruz en tu vida, se libre.

17.2.2010. Colectiu Ampareumos i Cristians Valencians

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: