Si Catalunya fora...

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Encara que el saber popular diu que les comparacions són odioses, hi ha voltes, que és molt difícil no fer-les, més encara quan les comparacions són tan obvies i sucoses com les que anem a expondre en este chicotet artícul, el qual no va més allà de fer unes rialles gràcies a una comunitat espanyola que no para de fer el ridícul i fer de riure per tot arreu en tot lo món.

Si Catalunya fora un insecte, seria una Mantis Religiosa femella.

Açò seria aixina ya que les mantis religioses femelles se mengen als mascles encara quan estan copulant en elles, començant pel cap, i Catalunya encara quan està chuplant de la mamella sucosa dels diners d´Espanya, està intentant menjar-se-la començant pels polítics que la estan encapçalant.

Si Catalunya fora una malaltia, seria el càncer.

Puix esta malaltia es desenrolla en el cos d´una persona i se la va menjant per dins fins a que la fa morir acabant en la persona i en ella mateixa, i Catalunya està menjant-se des de dins, des de les institucions públiques, a l´Espanya que li ha donat lo que és i de la qual forma part sense saber que si Espanya mor a mans dels nacionalistes, ells no tenen la certea de que podran sobreviure com territori independent.

Si Catalunya fora un personage bíblic, seria Caín.

Segons nos conta la bíblia, Caín no tingué cap problema en matar al seu germà Abel. Catalunya no té cap problema en furtar-li els diners del IVA al restant de les comunitats espanyoles, tampoc té cap problema en vore com Valéncia es queda sense aigua, tampoc té cap problema en vore com atres comunitats no reben cap tipo d´infraestructura mentrimentres ella tinga de tot lo que li faça falta, i més.

Si Catalunya fora un personage històric, seria Adolf Hitler.

Puix este personage dia en la primera pàgina del seu "Mein Kampf", “Una mateixa sanc exigix un mateix Reich”, el qual en moltes ocasions s´ha traduit com “Una mateixa llengua, una mateixa nació”, aixina com està fent Catalunya en les comunitats autònomes de Balears, Valéncia i Aragó, dient que tots parlem català.

Si Catalunya fora un cavall, seria Othar, el cavall d´Atila, rei dels Hunos.

D´este cavall es dia que per a on ell chafava, no tornava a créixer l´herba, i en Catalunya trobem esta comparança en dir que per a on passa la chequera de Catalunya, no torna a haver res més que no faça olor a català o pijor encara, a catalaniste.

Si Catalunya fora una flor, seria la Rafflesia.

La flor més coneguda de esta espècie té un diàmetro de 106 centímetros i fa una olor a podrit, com a carn en descomposició, i eixe olor és el que fa pràcticament tot lo que fa Catalunya, puix com la majoria de les coses les fa a esquenes del poble i en contra d´este, sempre solen fer molta mala olor.

Si Catalunya fora un programa de televisió, seria ´Caiga quien caiga´

Puix ha demostrat sempre i durant tota l´historia antiga i recent, que realment no els importa gens que una persona, entitat o territori puga caure i sucumbir davant d´ella o al voltant d´ella, sempre que ella, Catalunya, ixca be i si pot ser enfortida d´eixa caiguda.

Si Catalunya fora una part del cos humà, seria un pene.

Puix mai no ha deixat de donar pel cul a tots els que s´han creuat en el seu camí, per a demanar que no els furten lo que és seu i defendre lo que és de raó que cadascú defenga davant els atacs de Catalunya.

I si Catalunya fora un artícul, no seria este artícul.

No seria este segur, pero podria ser qualsevol comunicat dels múltiples partits pancatalanistes que hi ha per tot arreu o de la mateixa Generalitat de Catalunya, puix alguns d´ells, no hi ha per a on agarrar-los.

Segur que els llector trobaran més semblances entre Catalunya i multitut de coses, una película, un plat típic, una ciutat... si és aixina vos convide a fer-ho públic per a que tots pugam fruir dels teus raonaments.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: