El problema no es el nom

Per Ferrer

Recorde en perspicuitat que quan anava a l´institut una cosa em cridava molt l´atencio. I era que els mestres quan havien de parlar de la Llengua Valenciana, evitaven sempre este nom. Aixina es que li deien de mil i una formes distintes. El terme mes escoltat era "la nostra llengua". El repetien a totes les hores. Que si "la nostra llengua" per aci, que si "la nostra llengua" per alla. I yo sempre em preguntava a mi mateix: "Si la nostra llengua es la Llengua Valenciana, ¿per qué no ho diuen obertament sense voler amagar el nom com si fora pecat?"

La denominacio de la llengua que parlen els valencians s´ havia convertit en un estigma: era una llengua sense nom. Aixina es que hui en dia encara hi ha molta gent que parla de "la llengua". I yo em pregunte ¿quina? ¿la rusa, la lituana? Hi ha unes atres que parlen de "la llengua comuna". I yo, que soc tot candor i ingenuitat, suponc que es referixen a l´espanyol... Perque no sé quina atra llengua tenim en comu els valencians en atres pobles. Tot lo mon te por de dir el nom de la llengua. Es una llengua innomenable. ¡Si la cites segur que s´apareix Satan!

Ha hagut molts intents de colar-mos-la. Que si "cavaba", "cavabes", "cavabanic"... tots ells han compartit la sort de l´esperanto. Ara volen dir-li "catala-valencià", invent que recorda molt a l´intent servi d´anexionar-se la llengua croata, parle de l´utopic idioma servo-croat. L´Academia de Zaplana (AZ) parla de "una llengua que perteneix al mateix sistema llingüistic que la dels atres pobles de l´antiga Corona d´ Arago".

Dit aixina, pareix que parlen del sistema occita. Pero la qüestio es mos volen clavar el catala per la força i ya no saben ni com.

Els catalanufos s´enganyen: el conflicte llingüistic no es una qüestio de simples nomenclatures. Ells es creuen que els valencians acceptem que parlem catala pero que mos neguem a dir-li catala per raons historiques. Pero no es tracta de parlar catala i dir-li "valencià". Es tracta de que el Valencià i el catala son dos idiomes distints (aixina ho considera el 70% de valencians segons el CIS de 2004). I es que per molt que s´encaboten estem parlant de dos llengües i no d´una. I aixo no ho dic yo, sino que ya ho deia Fra Antoni Canals en el segle XIV.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: