¿Qué unix ad este territori?

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Des de fa molts anys, puix les meues chiquetes estaven en primària i la major enguany va a fer el Selectiu, estic veent, més ben dit, estic fart de vore, com dibuixen un mapeta dels inconstitucionals i quimèrics països catalans, ficant en el peu del dibuix o en llegenda a banda, ¿Qué unix ad este territori? I després a modo d´explicació de la falla, pero sense tindre cap gràcia, adoctrinen als chics i chiques dient-los que ad eixe territori l´unix, la llengua, les costums, les arraïls... i tota una serie de pallassades al més pur estic fasciste, demagògic, inconstitucional, insolidari i dictatorial.

Pero lo pijor d´este cas no és que els llibres dels escolars estiguen farcits de mentires que alguns deprenen com a bones, és dir quines no tenen en sa casa ningú per a orientar-los en la veritat. Sent encara és pijor per a qui sí té en sa casa a quí li diu la veritat com és i se l´ha d´engolir i callar per a poder aprovar el curs encara sabent que tot lo que està estudiant en eixe respecte és mentira.

Pero donant una atra volta de femella a l´assunt, nos troben en les persones que des de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Cultura i Educació o qualsevol entitat implicada, estan donant el Vist i Plau a uns coneiximents que ausades saben que són mentira, igual una casa en Gandia o un post rellevant com a polític/ca en el govern central tenen la culpa, pero siga com siga, la veritat és que entre els pancatalanistes i els convençut de lo que estan fent estan adoctrinant als nostres fills en els coleges en tantes mentires que ya inclús comence a dubtar si dos i dos són quatre.

Ara be, en respecte a la qüestió central d´este chicotet artícul, ¿Qué unix ad este territori?, primer he de dir que esta pregunta i el dibuix d´eixos països, MAI, deuria haver aparegut en cap llibre de qualsevol àmbit i molt manco de l´àmbit docent, aixina una bona resposta seria una cosa aixina.

¿Qué unix ad este territori?

1.- L´afany nacionaliste d´una regió espanyola que es creu més de lo que és, és dir, a soles una regió espanyola, ¡i gràcies!

2.- Els diners que compren les voluntats de polítics i intelectuals per a dir lo que saben que no és veritat.

3.- La folla idea de quatre pancatalanistes que pensen que el seu dialecte barceloní que prove de l´occità o a saber de quina parla, és lo mateix que la dolça llengua valenciana, la qual tingué un sigle d´Or, o la llengua Balear, molt més antiga que la valenciana encara.

4.- La necessitat dels pancatalanistes de tindre unes arraïls i costums que poder dir a tot lo món que són seues, com els castellers, còpia de la Moixaranga d´Algemesí, per eixemple.

5.- La necessitat de tindre uns escritors i intelectuals des de ben antic per a poder dir i escampar per tot arreu que han tingut una tradició lliterària, cosa que mai han tingut... i seguixen sense tindre.

6.- La imperiosa necessitat dels independentistes catalans de tindre un territori.

7.- L´odi dels catalans cap a tot lo que no siga en ´Denominació d´orige, català´.

Pero els pijors no són quins escampen estes mentires, sino els polítics i intelectuals que els donen el Vist i Plau per a ser escampades i distribuïdes com a bones.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: