Comunicat Colectiu Lluís Fullana sobre el valencià en les EOI

Per Colectiu Lluís Fullana

fullana

Comunicat del Colectiu Lluís Fullana

Davant la notícia de l’inclusió per part del Ministeri d’Educació i Ciència de l’ensenyança del valencià en les Escoles Oficials d’Idiomes, el Colectiu Lluís Fullana, de professors d’Universitat i Doctors, vol fer públic lo següent:

-     En primer lloc, felicitar al Ministeri per esta postura, que pensem és la que respon a la legalitat vigent i al sentir majoritari del poble valencià.

-     No entenem com, representants del nostre poble en les Corts espanyoles, poden negar-se a este reconeiximent, i defendre l’absorció de la nostra llengua en l’ensenyança d’una atra, i no més s’explica per interessos foraneus als del poble valencià. ¿Qué guanyem els valencians en perdre la Nostra identitat idiomàtica?

-     Inclús el mateix dictamen de l’AVL establix que “el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que qualsevol atra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies”, aixi puix, seria de tot punt absurt que les Escoles Oficials d’Idiomes només s’ensenyara una d’estes “modalitats territorials”.

-     Lamentem, una vegada més que des d’instàncies politiques, s’utilise a l’Universitat i a la “ciència” com a coartada dels seus interessos. Senyora Escudero, no tots els “estaments universitaris, filològics i científics” estan “demanant” l’unitat de la llengua, sino només uns sectors molt determinats.

-     Per últim, tampoc es pot entendre, des d’una postura racional i exenta d’interessos foraneus, la postura de “l’associació d’Estudiants per la Llengua – EOI Valencia” que amenaça en anar als tribunals. A ningú se li va a impedir l’estudi del català a les EOI de Valencia, pero, per la mateixa raó, tampoc són ells qui per a impedir que uns atres alumnes estudien el valencià.

Colectiu Lluís Fullana
Valéncia, 14 d’abril de 2005.

Articul arreplegat de la web del Colectiu Lluís Fullana: http://www.cfullana.org/documents.htm

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: