L’AVL i la pretensió de canviar-li el nom a la llengua valenciana

Per Colectiu Lluís Fullana

fullana

Segon comunicat del Colectiu Lluís Fullana

Tema: L’AVL i la pretensió de canviar-li el nom a la llengua valenciana

El Colectiu Lluís Fullana de professors d’universitat i doctors, devant de la darrera agressió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) contra la llengua valenciana vol puntualisar lo següent:

1.     No reconeixem com a autoritat científica a esta nova AVL. No té la necessària independència que requerix una institución acadèmica i científica i molts dels acadèmics no s’han dedicat mai a l’estudi del valencià, ni han escrit mai en esta llengua.

2.     Es inadmissible per als valencians que una entitat pròpia de la Generalitat Valenciana atente contra l’identitat de la llengua valenciana. Per un principi de valencianitat, que haurien de tindre present totes les institucions pròpies de la Generalitat Valenciana, exigim la dissolució de l’AVLL. Per congruència i honradea deurien de dimitir tots aquells acadèmics que postulen l’unitat de les llengües, puix no és de rebut cobrar un sou d’una “institución repetida”, ya que per ad ells està l’IEC.

3.     Qualsevol atra denominación que no siga Llengua Valenciana o Idioma Valencià atenta contra el marc jurídic establit determinat per l’Estatut d’Autonomia, que reconeix que “Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà”, i també contra la Constitució Espanyola, quan afirma que: “La riquea de les distintes modalitats llingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.

4.     La proposta de l’unitat de les llengües valenciana i catalana no respon a un sentit de convicció general, sinó a un sentit molt particular dels Departaments de Filologia Catalana d’algunes Facultats, dirigit a la substitució llingüística de la llengua valenciana per la catalana i a la consecució política dels inadmissibles païssos catalans.

5.     Recordar que en la romanística internacional no ha hagut mai la presa d’un acort definitiu sobre l’identitat del valencià i l’opinió general és que el valencià o qualsevol atra llengua, serà llengua independent o no segons la voluntat dels seus parlants.

Qualsevol valencià orgullós de ser-ho estarà segurament pensant en el refrany valencià que assevera que “forasters vindran i de casa nos trauran”. Desfer este entort passa, inexorablement, per la dissolució de l’AVLL per antivalenciana i el reconeiximent legal de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) com a referent oficial de la llengua valenciana. Cal recordar que la RACV, fundada en 1915, està vinculada al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) per mig de la seua pertinença a la CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales).

Colectiu Lluís Fullana
Valencia, 30 de decembre de 2004.

Articul arreplegat de la web del Colectiu Lluís Fullana: http://www.cfullana.org/documents.htm

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: