ACPV en Expojove 2009 o una nova agressió al valencianisme

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Enguany Expjove obria de nou les seues portes, el 26 de decembre, per a que els jóvens del Regne de Valéncia i de totes les bandes del món, pogueren fruir d´una de les millors fires orientades a la joventut.

Pero enguany les coses no anaven a ser com l´any passat o l´anterior, puix com a novetat i per primera volta, l´associació catalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV), subvencionada per la Generalitat de Catalunya, tenia un lloc en la fira, en un cantó de no res pero que en realitat és un lloc privilegiat puix és un cantó molt transitat i en un pas de gent prou notable, ya que està en l´entrada del pavelló.

En canvi les associacions jovenils valencianistes com les Joventuts del GAV, encara que estaven a vint metros dels pancatalanistes de ACPV, es troben en un cantó manco privilegiat i a l´abast d´un grup de chics i chiques que jugant al baló, no paren de tirar estos cap a la paradeta del GAV.

Els dos membres de ACPV que estaven al cap de la paradeta nomenada “Joves d´Acció”, són tota una provocació per a tots els visitants d´Expojove i ¡cóm no!, per als membres de totes les edats del Grup d´Acció Valencianista, puix en la taula que componia tota la paradeta de ACPV tenen a l´abast de totes les persones que visiten la fira diversos llibres i panflets en els quals es pot llegir perles com; (Senc escriure en català el text extret dels llibres i panflets de ACPV, pero vullc mantindre textualment lo escrit per ells... després em netejaré les mans)

Llibre: Guia pràctica de drets lingüístics al país valencià
Full 13 – 2.1 Llengua oficial: plena de validesa de les comunicacions
El català és llengua oficial al País Valencià, amb el nom de valencià, d´acord amb l´Estatut d´Autonomia de 1982 i segons que estableix l´article 7...
Full 16 – 2.3 L´administració ens ha d´atendre en català
L´oficialitat del català comporta que podem exigir a qualsevol administració...
Full 17 – 2.5 No existeix cap deure constitucional d´usar el castellà
Full 21 – 2.9 El nom del país: País Valencià
Full 35 – Podem posar el nom en català arreu de l´Estat espanyol
(Se referix al nom de pica de cadascú, en canvi José Luís Carod-Rovira sí s´enfada moltíssim si li posen el seu nom en castellà)
Full 48 – 5.2 Podem fer els documents públics en català
Full 49 – 5.3 Casos particular en l´us del català

I més...

Llibret: Què faig ací?
Full 16 – On es parla el català i quin reconeixement oficial té?
(I explica que es parla en els imaginaris i inconstitucionals països que els pancatalanistes s´han tret de la mànega.)
Full 17 – El català i el valencià són la mateixa llengua?
(I en la resposta diuen que sí, que és la mateixa llengua que en uns atres llocs pren el nom de mallorquí, menorquí i eivissenc...)
Full 20 – El castellà ha estat imposat al País valencià?
(I textualment diu el llibret)
Sí, i amb mètodes sovint especialment violents, i incloent-hi el maltractament psíquic i físic de les persones, mètodes que han estat paticularment incisius a les escoles, amb els infants i també en el context familiar d´aquestes....

I moltíssim més...

Després de llegir estes ´perles´ del pancatalanisme més radical, no m´estranya gens que a soles en un dia hi hagen hagut més de trescentes queixes davant la direcció de la Fira en respecte a la paradeta de ACPV i ad esta manera de carregar fort contra l´identitat del poble valencià, i davant d´esta manera tan descarada i agressiva de fer campanya política i adoctrinament de masses dins del recint d´una Fira, més encara, sent una fira dedicada als més menuts de cada casa.

Esta és una provocació en tota regla en contra dels valencians, que hem de patir en les nostres carns i damunt de tot en la nostra casa, l´indignació i vergonya de que gent a sou del pancatalanisme nos vinguen a dir lo que no som i a instruir i adoctrinar als nostres chics i chiques en coses que a soles són mentires i més grans que l´Everest.

Ademés, els pancatalanistes que estaven en la paradeta de ACPV també estaven arreplegant firmes per a que no tanquen TV3 en el nostre Regne de Valéncia, agarrant firmes inclús de chicons i chicones menors d´edat els quals no poden tindre un criteri clar de lo que estan firmant.

A pesar de totes les agressions als nostres signes d´identitat, a la nostra llengua, a la nostra pàtria... la gent del GAV estarem ahí per a rebatre tot lo que pugam d´una manera pacífica, coherent, en raonaments científics i en la verdadera historia en la mà per a qui vullga saber la veritat d´això que els panques han denominat ´el conflicte llingüístc´, puix realment no hi ha cap conflicte, el valencià és una llengua coneguda i reconeguda des de fa més de 500 anys i el català... be de llengües de laboratori parlarem un atre dia.

No deixes de vindre a Expojove en els teus fills i filles i acodir a la paradeta del GAV... ¡T´estem esperant!

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: