Joan Fuster, Raimon… plastautors i mòmies

Per María Teresa Puerto Ferre

La totemica esquerra valenciana sent adoració reverencial per eixos llastimosos icons i plastautors del valencianisme traïdor. Icons rendits i agenollats davant dels excessos historic-lingüístics de la LOGIA NAZIonalista catalana, que varen vendre la seua dignitat i la seua anima sancera per un plat de “guardons i fumaroles catalaneres”.

La semana del 16 al 21 de novembre Sueca celebra la seua Semana del catalaner-suecà Joan Fuster, en succedanis de kultureta periclitada i “cançonetes nostalgiques” que nos retornaran als falsos dogmes del secessionisme lingüístic, encara hui predicats per docents-mercenaris de la FABULANDIA pompeufabrina.... Perque, cal recordar, que els SECESSIONISTES son ELLS al trencar les regles lingüístiques de la Gramatica Historica en el seu "infame i infecte dialecte barceloni" fabrino.

Ells han segut, des dels anys ´60, la mà executora de les paraules de A. Gramsci, fundador del Partit Comunista Italià: ”La conquista del poder cultural es previa a la del poder polític i aixo se conseguix per mig de l´acció concertada dels “intelectuals organics” infiltrats en tots els mijos de comunicacio, d´expressio i universitaris“ ..., onerosament fidelisats per les arques copioses del mecenage imperialista:

“Tenen vostes l´Omnium Cultural de Barcelona, una de les institucions culturals mes importants d´Espanya que esta abocant millons de pessetes en comprar voluntats i, ademes, ho fan molt be. Estan becant gent en Valencia, donant-los quantitats enormes per a que, senzillament, diguen que son catalans, i aço s´esta patrocinant en els diners que les empreses catalanes detrauen dels impostos per a la cosa cultural” (Catedràtic Antonio Ubieto. LVemv, 29.10.1982).

Per a l´acadèmic i Premi Príncep d´Astúries de les Lletres, Mario Vargas Llosa, Joan Fuster va ser sempre un “mediocre literat d´escas rigor intelectual... , un “historicista” que es va presentar en un to messianic i al que li va interessar poc la realitat historica, l´evolució cultural o el devindre huma” .

El “historicisme”, com diu Karl Popper, establix l´ambiciosa pretensio que la Historia entranya una serie de lleis, assimilades per algu iluminat-profeta-laic o per una “avantguarda de messies” per a imposar-les, “manu militari”, al pobre poble ignorant (el Valencià, en este cas). Un historicista (com Fuster) no es un historiador, sino un fals profeta que amaga la seua tergiversacio historiclingüística per mig d´una laboriosa tasca de manipulacio i bon marketing, generosament finançat....., des de Catalunya com es el cas.

El totem Fuster, falangista de carnet i alumne obedient a les ordens del poeta Dionisio Ridruejo (Cap de la Propaganda Franquista en Barcelona) va conseguir cotes insuperables d´obediencia servil a la Casta NAZIonalista catalana. I aixina, de manera meteorica, es va convertir en el profeta cridat a destruir la identitat historiclingüística del Poble Valencià, convertit en esclau de remensa de les hosts invasores.

Per a dur a terme el seu catalanisme esoteric, al servici de la Secta NAZionalista, Fuster va retallar a les “traïdores” zones castella-parlants de la Comunitat Valenciana forçant a totes, traïdores i doblegades, a l´assimilació de les seues falses tesis lingüístiques del “barceloní fabrino”, elevat ya a la falsa categoria de llengua....

El seu conegut panflet “Nosaltres els valencians”, improvisat i “escrit en a penes dos o tres mesos” per orde del conseller de Cultura de Jordi Pujol , Max Cahner, va ser una pura porqueria barataria que va infectar les ments universitaries dels anys ´60 i ´70 i va inventar una “crisis d´identitat” que encara arrossega l´entumida dreta valenciana.

Les teories sociolingüístiques, historiques i economiques fusterianes, com la inventada crisis d´identitat del Poble Valencià, han quedat ampliament desmontades... Per falses.

El fusterianisme, com a secta intelectual, va ser la coartada de la cultureta subvencionada, el subproducte intelectual per a legitimar la invasio política de la societat valenciana, per a introduir la crispacio en la vida publica i per a la funcionarisació catalanisant de la cultura que va quedar sumida en l´esterilitat més profunda.

I els plastautors del garfio-cejatero, bohemia titiritera d´eixa esquerra decadent i consumida..., li varen servir de teloneres de la farsa.

De la farsa MARXISTA..., la dels Germans Marx.

Articul baixat de la web de Dª Teresa Puerto. http://www.teresafreedom.com/

cites

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino
Carlos Ros Hebrera

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: