Esteve: “L´AVL no té autoritat llegal per a impondre canvis en els topònims”

Per Lo Rat Penat

Esteve: “L´AVL no té autoritat llegal per a impondre canvis en els topònims

Els valencianistes recorden que el canvi d´accent va contra la pròpia AVL, contra la seua secció de Toponímia i contra la tradició oral i escrita del poble valencià.

Després les últimes informacions aparegudes el passat dissabte sobre si l´Ajuntament de Valéncia ha d´assumir la proposta toponímica catalana per al nom de la ciutat, Lo Rat Penat, com a entitat defensora dels interessos valencians no pot quedar impassible davant l´injustícia que s´ha vixcut en la sessió plenària del consistori del cap i casal.

Des de les files del Partit Socialiste del País Valencià s´ha deixat ben clar la voluntat d´una minoria catalanista que vol impondre-la a base de mentires. Ad este respecte, s´ha de recordar que la secció de Toponímia de l´AVL encara no s´ha pronunciat sobre la conveniència o no de posar l´accent de Valéncia, tancat -fidel a la tradició oral i escrita valenciana- o obert -com marca l´Institut d´Estudis Catalans-. De fet, el tema sempre que ha eixit en esta secció, màxima responsable dels topònims valencians, ha acabat per deixar-se aparcat. Per tant no hi ha cap informe vinculant sobre si el topònim del cap i casal du accent tancat o obert.

També, cal recordar que l´AVL, quant a funcions toponímiques, únicament té funció normativa i vinculant en els topònims menors. Qualsevol canvi en el nom de qualsevol poble, per chicotet que siga tant el poble com la modificació, únicament pot fer-se si és el mateix municipi qui demana eixe canvi i, posteriorment, si la Generalitat l´autorisa, no l´Acadèmia. Per tant, l´Ajuntament no hauria d´entrar en esta roda perque si assumix el topònim català estaria tancant este círcul que els catalanistes intenten deixar nugat.

Lo Rat Penat torna a denunciar la submissió d´esta acadèmia pagada pels valencians que treballa per als interessos no valencians i recorda que la pròpia llei de creació de l´AVL marca que la normativisació d´esta acadèmia té el punt de partida en les Normes de Castelló. Pero alguns volen obviar per desconeiximent i uns atres per mala fe que, precisament, la norma 32 d´este acort normatiu diu clarament que el topònim de la capital dels valencians és ´Valéncia´.

Per tant, la decana de les entitats valencianistes demana a l´Ajuntament de Valéncia que reconsidere la petició feta el passat 30 d´octubre, accepte la proposta que esta mateixa entitat li feu saber per registre d´entrada el 21 de giner de 2005 i reconsidere lo que supon una concessió més cap a la catalanisació de la nostra llengua, ya que tot el territori valencià ha pronunciat històricament la vocal tònica e del topònim tancada a pesar que l’oficialitat ha descuidat l’assunt i ha assumit la fonètica catalana que la fa oberta. En conseqüència, cal reparar est important erro i restablir la correspondència entre la realitat llingüística del topònim i el seu reconeiximent oficial.

En la seua petició a l´Ajuntament, Lo Rat Penat assegura que el restant de poblacions valencianes han assumit la necessitat d’adaptar els seus topònims a la pronúncia autòctona, com per eixemple en els casos de les poblacions de Dénia, Vallés o Bétera. Per als impulsors d’esta proposta “seria impensable adoptar les formes Dènia, Vallès o Bètera” per la qual cosa “no hi ha fonamentació llingüística ni política per a la defensa de la forma València”.

Esteve ha afirmat que els defensors de l’unitat de les llengües valenciana i catalana “a pesar d’escriure el nom en l’accent obert recomanen majoritàriament la pronunciació tancada” perque l’idioma valencià distinguix l’accepció de la “valència” química de la “Valéncia” toponímica.

Lo Rat Penat recorda que és competència de les institucions valencianes “prendre autònomament les seues decisions, sense la necessitat d’haver-se de subjugar a institucions o entitats extravalencianes. El fet que unes atres llengües o territoris seguixquen, des dels seus principis i llícitament, uns atres criteris, no és motiu suficient per a coartar la parla, la llibertat i l’independència dels valencians a l’hora d’ordenar i decidir el nom dels nostres territoris segons la nostra realitat llingüística i històrica”, ha conclòs el president de Lo Rat Penat.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: