Entrevista a Rafael Verdeguer

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Benvolguts amics i amigues, hui estem junt a un home jove que degut a la manera de viure la seua sexualitat, en moltes ocasions ha sentit en les seues carns el rebuig de moltes persones, benvolguts amics i amigues, hui estem junt a Rafael Verdeguer.

Benet: Hola Rafael. ¿Cóm va?

Rafael: Hola molt bon dia, molt be, encantat de que me realises esta entrevista.

Benet: Vaig a començar dient que eres el coordinador de RVGL (Regne de Valéncia Gais i Lesbianes). ¿Qué és exactament RVGL i quines metes perseguix?

Rafael – Regne de Valencia Gais i Lesbianes, es la primera associacio Lesbica, Gai, Transexuals i Bisexual LGTB* que naix de dins del mon Valencianiste, per a netejar eixa image que te de clavar-mos a tots dins del mateix sac, i anar a l´orgull gai en una Real Senyera i que vinga algu a dir-te que aixo no es compatible ya que el Valencianisme es homofobic. Nostra associacio vol reivindicar els drets LGTB, i lluitar contra l´homofobia vinga del puesto que vinga, ademes de realisar activitats conjuntes tant en associacions Valencianistes com del moviment LGTB Valencià.

Benet – Tradicionalment existix un estereotip d´homosexual en el cap (siga home o dòna). ¿Actualment, eixe estereotip seguix sent el mateix? o si ha canviat, ¿en que ha canviat?

Rafael – Fa anys l’estereotip d´un home homosexual era un home vestit de dona, actualment aixo ha canviat per que hui per hui els homosexuals tenim cada u la forma de vestir que mes mos agrade, pijo, gotico, heavi.... tambe en aixo ha fet molt la televisio en chics i chiques que viuen normal convivint en heterosexuals en l´unica diferencia de que a l´hora d´amar o de fer l´amor es en el mateix sexe.

Benet – A hores d´ara, ¿les persones homosexuals i les heterosexuals tenen els mateixos deures, drets i privilegis en qualsevol aspecte de la vida? (Treball, família, amics, relacions socials, educació...)

Rafael – Al terme llegal Si, pense yo que en el treball encara falta un poquet, pero en relacions socials tot lo mon te hui per hui un amic o familiar homosexual, transexual o bisexual.

Benet – Els matrimonis entre homosexuals, ¿està tractant-se com toca des de tots els aspectes? (Socials, jurídics, governamentals, religiosos...) ¿I per part de totes les persones?

Rafael – Encara n’hi ha alguns juges o alcaldes de pobles que no volen casar-mos per la condicio religiosa que tenen, pero en politica no mana si yo soc ateo, catolic o musulma, mana la llei i la gent que treballa per la millora de la calitat del poble, en temes religiosos, yo personalment me considere catolic no practicant per que l´esglesia no mos respecta, encara que m´alegre de la naixcuda de la primera esglesia per a celebrar bodes homosexuals en Sagunt, i espere tambe que no siga l´ultima per a tots els homosexuals catolics que puguen anar sense que lis diguen que ser homosexual o transexual siga un pecat mortal. En Politica encara ne queden molts partits en la seua politica de familia tradicional, encara que des del moment que yo me case, forme la meua familia. Tenen que evolucionar i no viure en el passat.

Benet - ¿Veus possible en un futur ya siga pròxim o lluntà, que desaparega l´homofòbia?

Rafael – Pense que si, l´homofobia en l´actualitat en chiquets de 15 anys no existix prracticament, en 2 o 3 generacions estarà erradicada.

Benet – ¿Qué supon el Dia de l´Orgull Gai per a colectius com el RVGL que tu coordines?

Rafael – El dia de l´orgull gai per a mi i per al colectiu RVGL, es doblement important, primer per ser el dia que se reivindiquen els drets dels homosexual dels Valencians, que poc a poc se celebra l´orgull gai a banda de Valencia, Castello, en molt pobles com Carcaixent, Gandia i alguns pobles mes de la Safor i creixent. I segon per que som els unics que portem en orgull nostres senyes d´identitat.

Benet - ¿Qué els diries a totes eixes persones que pensen que l´homosexualitat és una malaltia que s´ha de curar?

Rafael – Yo els diria que els Romans se n’anaven a les saunes i ho passaven molt be, i despres tenien a les seues dones i no passava res per acostar-se en homens, l´homosexualitat existix des de sempre, l´homofobia es tindre por a dos persones que se amen del mateix sexe, no respectar aixo si que es una enfermetat, i mosatros no fem res que viure nostra vida igual que un heterosexual, encara que molts van de
yo no soc homofobic per tindre amics gais, pero despres son els primers en dir que aixo es algo anormal.

Benet - ¿És cert eixe típic tòpic de que tots els hòmens portem dins una part femenina?

Rafael - Si, tot home te un poc de dona, i tota dona un poc d´home, pero no necessariament per tindre pluma te que ser homosexual, i tambe atre topic que diu que tots som bisexuals, sols que mos agrada mes una part que l´atra.

Benet – Ara ha aplegat el moment de fer-te un parell de preguntes en un to un tant més distés, i vaig a començar per preguntar-te. En arribar l´estiu, ¿un bon bany en les nostres plages o unes escaladetes a les nostres montanyes?

Rafael – Yo des de chicotet sempre hem anat a un poble de la Serrania a estiuejar, i no tinc res en contra de la montanya per que he creixcut alli, pero a mi sempre me tira mes la plaja, l´aigua, l´arena…

Benet – Si tingueres la possibilitat de poder convertir-te en un personage, ya siga de ficció o real, ¿En qual t´agradaria convertir-te?

Rafael – Yo crec que en Jaume I, ya que va respectar als habitants arabs Valencians i per aixo tinguerem una gran economia, crec que es un gran signe de respecte i tolerancia.

Benet – Una volta en este punt de l´entrevista, sempre convide a l´entrevistat a que puga dir tot allò que vullga dir i compartir en nosatres, i que no li haja preguntat.

Rafael – Puix que dir, que convidem a fer-se soci de Regne de Valencia, Gais i Lesbianes a totes les persons que defenguen l´igualtat dels homosexuals, independent de sa condicio sexual, que siguen tolerants, que la lluita per l´igualtat es cosa de tots, El 11 d´agost celebrem nostre primer aniversari llegal en estatuts, encara que portem 2 quasi 3 en fulla web, aprofite per a deixar nostra pagina web: http://www.rvgl.org/ on podreu seguir nostres activitats i nostre treball.

Moltes gràcies Rafael per haver-nos fet costat i dedicar-nos uns minuts per a realisar esta entrevista, i com sempre dic en aplegar ací, quede per sancer a la teua disposició.

Rafael - Gracies a vosatros tambe per convidar-me.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: