Carta enviada al Vatica

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Molt ilustrissim Monsenyor:

Som una associacio cultural de Castello de la Plana (Comunitat Valenciana – Espanya), i volem manifestar-li ab tot el respecte la nostra indignacio pel fet ocorregut el dumenge 28 d’octubre durant la beatificacio de martirs espanyols (17 valencians i 6 d’ells castellonencs).

Al parlar en les llengües espanyoles s’ha ignorat a la llengua valenciana i mos sentim molt dolguts.

La Llengua Valenciana ha segut la primera llengua romanica en tindre un sigle d’or (S. XV) i ademes està reconeguda pel nostre Estatut d’Autonomia i la Constitucio Espanyola.

Els valencians estem patint, per part de la majoria dels nostres polititcs, un menyspreu a la nostra llengua (la valenciana, per supost), ajudats pel nacionalisme catala, que fa i desfa en la politica nacional.

Pensavem que el Vatica ho tenia clar, ya que durant l’historia molta gent de l’Iglesia han defes la llengua valenciana front als atacs del nacional imperialisme i anexionisme catala (D. Josep Mª Guinot i Galàn, D. Joan Costa i Català, D. Llüis Fullana i Mira, D. Josep Alminyana, D. Benjamin Agullo i Pascual….)

Preguem a la Mare de Deu de Lledó i a Sant Cristofol, patrons de Castello, aixina com, al Sant Pare, Joan Pau II, que els enllumenen a Vostes en este assunt per a que no caiguen davant d’estes manipulacions interessades.

Una salutacio molt respectuosa.


Muy ilustrisimo Monseñor:

Somos una asociación cultural de Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana – España), y queremos manifestarle con todo el respeto nuestra indignación por el hecho acaecido el domingo 28 de octubre durante la beatificación de mártires españoles (17 valencianos y 6 de ellos castellonenses).

Al hablar en las lenguas españolas se ignoró a la lengua valenciana i nos sentimos muy dolidos.

La Lengua Valenciana ha sido la primera lengua románica en tener un siglo de oro (S. XV) y además está reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española.

Los valencianos estamos padeciendo, por parte de la mayoría de nuestros políticos, un menosprecio a la nuestra lengua (la valenciana, por supuesto), ayudados por los nacionalistas catalanes, que hace i deshace en la política nacional.

Pensábamos que el Vaticano lo tenia claro, ya que durante la historia mucha gente de la Iglesia ha defendido a la lengua valenciana frente a los ataques del nacional imperialismo y anexionismo catalán (D. Josep Mª Guinot i Galàn, D. Joan Costa i Català, D. Llüis Fullana i Mira, D. Josep Alminyana, D. Benjamin Agullo i Pascual….)

Rogamos a la Virgen del Lidón y a San Cristóbal, patronos de Castellón, así como, al Santo Padre, Juan Pablo II, que los iluminen a Vds. en este asunto para que no caigan delante de estas manipulaciones interesadas.

Un saludo muy respetuoso.

Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello.

Castello de la Plana, a 8 de novembre de 2007.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: