Recolzament a la regidora de l´Ajuntament de Borriana

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Davant del succes ocorregut en Borriana, esta Associacio reunida en Junta Directiva el dia 1 d´octubre de 2007 i llegides les noticies aparegudes en la prensa de Castello ab el següent lliteral: “Retiran los folletos de deportes en valenciano por faltas de ortografía” (Mediterráneo, 27.9.2007), aixina com el comunicat de la Secció de Llengua i Lliteratura Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), apelant a la llibertat d´expressió del càrrecs públics que usen l´idioma valencià i a on, entre atres coses, es diu: “Volem manifestar que no fem una defensa partidista d´un grup politic o d´un atre, pero qualsevol ciutadà anònim que trobe coartats els seus drets estatutaris i constitucionals per usar l´idioma valencià contarà sempre en el nostre recolzament i calor”. Els filolecs i experts en llengua d´esta entitat consideren que: “és un atentat contra la llibertat d’expressió obligar a qualsevol persona o institució a canviar de llengua o a escriure d’una determinada manera”.

Esta associacio ha acordat, entre atres, lo següent:

L´associacio Cardona i Vives de Castello recolza la normativa empleada per la regidora de l´Ajuntament de Borriana, Donya Mercedes Giménez, en uns fullets enviats als centres escolars de dita ciutat, per a la practica del deport, i que estos els han rebujat per “faltes d´ortografia” i tornat a l´ajuntament.

Recordant que durant els primers anys de la democracia, despres de la dictadura franquista, les Normes d´El Puig foren oficials en l´ensenyança publica de la Comunitat Valenciana fins a 1983, es pot comprovar en la web de la Generalitat Valenciana, DOGV de 1982. Ademes, han segut i son utisades per associacions culturals, civiques, deportives, esglesies, mijos de comunicacio, institucions publiques i privades, centres universitaris, escoles privades, partits politics que han estat o estan en governs locals i autonomics.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: