Entrevista a Joan Antoni Alapont

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Benvolguts amics i amigues, hui és un dia de festa per a tots nosatres i per a la poesia valenciana, puix tenim el plaer d´estar al costat d´una persona que a hores d´ara, podríem dir sense cap dubte, que encarna la poesia valenciana.
Hui amics meus, nos trobem junt al mestre Joan Antoni Alapont i Pérez.

Benet: Bon dia, mestre Alapont.

Alapont: Bon dia amic.

Benet: La primera pregunta és com no podia ser d´una atra manera la següent. ¿Qué significa la poesia per a vosté?

Alapont: La poesia és una forma d´expressar per escrit els nostres sentiments i ens fa traure fora del pit penes i alegries. És un sentiment que s´escriu.

Benet: Enguany vosté ha guanyat el premi Bernat i Baldoví, pero premis i guardons els té a centenars. ¿Qué haguera segut la poesia valenciana sense Joan Antoni Alapont?

Alapont: La poesia en llengua valenciana seria lo que és enguany, en Alapont o sens ell. Enguany podem dir que goja de bona salut ya que hi ha un bon planter de poetes encapçalats pel decà Anfós Ramon.

Benet: També està realisant els cursos d´Iniciació a la Poesia, el qual tinguí la gran satisfacció de poder realisar en vosté com a mestre. ¿Qué nos pot contar d´este curs?

Alapont: Sí, estos cursos, dels que estic orgullós, estan donant profitosos resultats, ya que ixen poetes en molt bona formació i estil.

Benet: En Valéncia tenim un gènero que podríem dir que és autòcton valencià, que és la Poesia Festiva. ¿Cóm veu la nova generació de poetes, tant en Festiva com en Dramàtica?

Alapont: La poesia festiva valenciana, com be dius, és única en Espanya i reflectix la nostra idiosincràsia. Els nous valors estan substituint, en dignitat, als que nos deixaren

Benet: Pero en hi ha més puix també està portant el concurs de Les Creus de Mig, entre atres coses. ¿Qué nos pot contar sobre Les Creus de Maig i unes atres activitats seues?

Alapont: Yo sol he procurat mantindre viva la flama de la tradició del meu mestre i amic Pere Delmonte procurant que no s´apague en estos temps ¡que ya és prou!

Benet: A hores d´ara forma part de la directiva de la AELLVA, i de Lo Rat Penat entre atres associacions valencianes i valencianistes. ¿Cóm veu el futur de la llengua valenciana?

Alapont: L´Història ficarà a cadascú en el seu lloc puix la veritat sol té un camí i la prova és que estan molts anys tractant de ´normalitzar-nos´ i no ho conseguixen perque el poble és soberà i diu com se té que parlar i són les acadèmies les que tenen que acoplar-se al llenguage, com passa en tot lo món.

Benet: Li vaig a dir cinc noms i vosté en quatre paraules diga-nos lo que primer d´ells li vinga al cap.

Pere Delmonte i Hurtado

El poeta més perfeccioniste que he conegut

Joan Gil i Barberà

A. Notable mege i gran valencià.

Miquel Adlert i Noguerol

A. Referent de la nostra llengua.

Josep Bernat i Baldoví

A. Pioner de la poesia festiva, hi ha qui li diu el quevedo valencià.

Josep Melià i Castelló.

A. Poeta complet i de gran sensibilitat.No se li ha reconegut, fins ara, els mèrits que tenia.

Benet: ¿S´atreviria a dedicar-nos un quartet o un quintet... una poesia?

Alapont: De la meua poesia intimista vos dedique una copla:

Les alegries i penes
com he pogut comprovar
són, en la mar de la vida,
ones que venen i van....

Benet: Ara si li pareix be, vaig a fer-li un parell de preguntes per a conéixer-lo millor. I vaig a començar per una qüestió molt senzilla. Si un ´geni màgic´ li concedira un desig, ¿qual seria eixe desig que li demanaria?

Alapont: Que hi haguera germanor en tot lo món

Benet: Una bona becadeta darrere d´un bon dinar per a vosté... ¿És un goig o un pecat?

Alapont: Un goig quan ho faig en el sofà.

Benet: Ara com li dic a tots els entrevistats, li deixe l´oportunitat de que puga dir tot allò que crega que ha de dir i compartir en nosatres i no li haja preguntat.

Alapont: Que sigam lluitant per la nostra pàtria i per la nostra llengua. No és prou dir que soc valencià hi ha que demostrar-ho en fets i a diari.

Moltes gràcies mestre Alapont per les seues instructives respostes, i sobre tot per haver-nos fet costat atenent en nostre requeriment, i com sempre dic a tots els entrevistats, quede per sancer a la seua disposició.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: