Qüestions al voltant de les bases ortografiques del 32

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Despres de l´excelent conferencia oferida a nostra associacio per D. Joan Sancho, el passat divendres 23 de novembre de 2007, fem unes qüestions al voltant de les bases ortografiques del 32 o de Castello.

¿Perque nomenen “Normes” quan en el document original figura “Bases per a la unificació de l´ortografia valenciana”?

Si les bases es varen firmar en la Castellonenca, i les nomenen de Castello, ¿Com es que van estar desaparegudes tants anys i despres apareixen en la ciutat de Valencia com a propietat privada d´un particular? ¿Qui tenia la responsabilitat de la custodia? Si tant importants eren, es incomprensible tan gran abando i encara mes increible que la prensa local i regional no es fera resso, ni de la firma ni de la posterior desaparicio.

¿Perque este particular, en conter de donar-les a la Generalitat Valenciana, les va vendre per 12 millons de pessetes l´any 2001?

Dels huit fulls del document. ¿Quin motiu n´hi ha per a que els tres ultims estiguen numerats tots ab el nº 6 de full?

¿Perque figura Lo Rat Penat com a primers firmants, quan realment firmaren els ultims?

¿Perque el prolec o introduccio te un sentit valencianiste i en canvi les mateixes bases son catalanistes?

¿Com es que en la seua redaccio nomes intervingueren dos persones (Lluis Revest i Salvador Guinot)?

¿Perque no van haver uns estudis previs i un consens ans de redactar-les? La Societat Lo Rat Penat escriu unes lletres dient que no han sigut consultats, abans de firmar-les.

¿Perque n´hi han creuetes en el document original al costat de les firmes? ¿Tenien ya clar el lloc a on cadascu devia posar la seua firma?

Una volta han fallit el seus promotors i s´han trobat les cartes i correspondencia que mantingueren ans de l´acort. ¿Perque amagaven a la gent que la seua intencio era canviar l´ortografia valenciana per les normes de l´Institut d’Estudis Catalans?

¿Perque no s´adoptà l´ortografia genuïnament valenciana del Pare Fullana? Eminent home d´estudi i la maxima autoritat d´aquell temps en quant a la Llengua Valenciana. ¿Perque el Pare Fullana les firmà quan un any despres va tornar a reeditar la seua ortografia? ¿Perque anaren a Madrit a que el Pare Fullana les firmara?

¿Com es que de totes les persones firmants de les bases no apareix cap filolec, excepte el Pare Fullana? Aclarim que Sanchis Guarner tenia vint anys.

¿Perque en l´edicio de l´ajuntament de Valencia de 1933, s´afigen 2 bases mes (33 i 34), quan en el document original consta de 32 bases igual que l´any que es firmaren?

¿Com atribuixen llegitimitat a unes bases que diuen ser provisionals, que no les va seguir ningu mai i que les van firmar 52 persones i 14 entitats? L´entitat i la persona mes qualificades firmaren baix condicions. Les Normes d´El Puig les firmaren 110.000 persones d´elles 900 qualificades, baix acta del notari de Massamagrell i depositades en el Banc de Santander.

 ¿Com es que la prensa de Castello, seu de les bases, no fa cap referencia a dit acort, ni al dia següent, ni a la semana, ni al mes d´haver-les firmat?

La pretensio d´aquell temps d´unificar l´ortografia dels escritors valencians era molt bona, cadascu escrivia com volia, pero ¿Quina finalitat se li donà a dit acort?

¿Perque figura en el carrer cavallers de Castello en la frontera de l´edifici nomenat per alguns “Casa de les Normes”, la següent inscripcio: “En aquesta casa el 21 de desembre de 1932 promogut per la Societat Castellonenca de Cultura, escriptors, intel.lectuals i associacions cíviques del País Valencià signaren les Normes Ortogràfiques del Valencià, anomenades “Normes de Castelló” dins de la unitat de la llengua Catalana. Associació Cultural Quatre Vents. Castelló de la Plana 22-XII-01”?

* El document original de les bases es conserva en la Biblioteca Valenciana del Cap i Casal, pero estos dies podem vore el mateix en l´exposicio “Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32”, en la sala Bancaixa Sant Miquel de Castello, del 20 de novembre de 2007 al 6 de giner del 2008, promoguda per la catalanista AVL.

Castello de la Plana, decembre de 2007.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: