Comunicat Cardona Vives davant les proximes eleccions

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Comunicat de l´Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello

L’Associacio Cultural “Cardona Vives” de Castello, davant del fet de que alguns dels seus membres han pres la decissio d’anar en les llistes electorals de les proximes eleccions municipals i autonomiques, desija fer constar a tots els seus associats, simpatisants i public en general, de nostra Ciutat, Provincia i Regne de Valencia, lo següent:

Les activitats de nostra Associacio se limiten nomes a l’ambit de lo cultural, ho diu clarament el nostre Estatut.

Per lo tant, les distintes postures politiques que haja pres algu dels nostres membres, les haura realisat a titul personal i al marge de qualsevol pressio o influencia de nostra Associacio.

Les responsabilitats que se deriven del seu desenroll politic seran assumides de forma personal, no estant la nostra Associacio, en cap de cas, vinculada mes que al mer compliment dels seus Estatuts.


Castello de la Plana, a 13 de maig de 2007

La Junta Directiva

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: