Biblia vulgar valenciana de Frai Bonifaci Ferrer

Per María Teresa Puerto Ferre

BIBLIA VULGAR VALENCIANA de FRAI BONIFACI FERRER (mai/nunca/never catalana)

MENTIRAS HISTÓRICAS

Entrando en la web : J M M L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS I L’EDICIÓ DE LA BÍBLIA ... ... se puede leer un "iluminado" documento (9 págines de "cienciaficció trapatroles") del catalán Josep Massot I Muntane del IEC (Institut d´Estudis Cataláns ) donde se habla de “la posible restauració de la nostra Biblia vulgar mig-eval,” .... y en el que , a lo largo de las 9 páginas del comunicado , en todo momento, este catalán ocultador Joseph Massot i Muntane utiliza las perífrasis : “La Bible en catalan”, “la nostra Biblia vulgar mig-eval”,” la Bíblia medieval catalana”,etc..., para referirse a la BIBLIA VULGAR VALENCIANA del valenciano Frai Bonifaci Ferrer . En todo momento SE OCULTA que , como dice el mismo autor Frai Bonifaci Ferrer, se trata de un libro escrito “en la nostra VALENCIANA lengua” (sic): Dado el sistemático EXPOLIO que el nazionalcatalanismo ha hecho del Patrimonio Literario Valenciano durante los últimos dos siglos no nos sorprende la OCULTACIÓN sistemática que hace el catalán Sr Massot de que está hablando de una BIBLIA escrita en LENGUA VALENCIANA.

...................

TAN SOLO en la página 6 de este ocultador documento aparece el nombre del autor VALENCIANO de la Biblia : “famosa de la Biblia catalana d’en Bonifaci Ferrer, acabada en 1287,...”

En el momento en que la LENGUA VALENCIANA estaba en su Siglo de Oro Literario , hablar de documentos escritos en "llengua catalana" es un IDIOTISMO LINGÜÍSTICO ya que , como está afirmado por el Padre de la Romanística, creador de la Lingüística Comparada, y filólogo alemán Frederic Diez en 1874 : todos los dialectos hablados en aquella Cataluña de la Marca Hispánica fueron siempre DIALECTOS del PROVENZAL (“En dehors de la France, le PROVENÇAL s´etend sur l´est de l´Espagne , particulièrement en CATALOGNE” .( “Grammaire des Langues Romanes” par Frederic Diez .Paris.L.A.Franck.1874). Y así fueron hasta 1906 cuando se toma el “dialecte barceloní” para crear el standard del neocatalán .

Y, hasta el mismo autor catalán Martí de Riquer en su “Historia de la Literatura Catalana”.1964 lo afirma : “La literatura trobadoresca , en el seu prop sentit , és l´escrita en llengua PROVENÇAL” ..“Els primers poetes cataláns de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una llengua romànica ho feren en PROVENÇAL ...

Por lo tanto, difícilmente podía estar escrita en catalaní nuestra VALENCIANA Biblia d´en Bonifaci Ferrer cuando, repito, en aquellos momentos todo el mundo en la Marca Hispanica (actual Cataluña) hablaba y escribía en dialectos provenzales.

Falsear y mentir la verdadera historia y propiedad EXCLUSIVAMENTE VALENCIANA de la “famosa Biblia d’en Bonifaci Ferrer” demuestra, otra vez más, la carencia que tiene el nazionalcatalanismo del PATRIMONIO LITERARIO de la LENGUA VALENCIANA . Eso explica su EXPOLIO PERMANENTE.

Una muestra elegida del voraz documento:

JOSEP MASSOT I MUNTANE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS I L’EDICIÓ DE LA BÍBLIA CATALANA MEDIEVAL

“Ara fa cent anys, l’octubre de 1906, el gran erudit llenguadocià Raymond Foulché-Delbosc va presentar al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana una breu comunicació titulada La Bible en catalan, en la qual feia saber als estudiosos que havia començat els treballs preliminars per a «l’impression de la Bible catalane,un des textes les plus importants, par son étendue et son caractère, pour la connaissance de votre langue», ..... (pág. 1)

.......

«Per últim, l’INSTITUT ha acordat la publicació immediata de les obres del nostre poeta Auziàs March y dels textes antichs de la Biblia [...] Una obra pot ser encara de més trascendencia [que l’edició d’Ausiàs March, encarregada a Amadeu Pagès], es la publicació de les versions catalanes de la Biblia, que, en quant a la riquesa de l’idioma, segons opinió de l’eminent Guardia, igualen si no superen els escrits de R. Lull y l’Eximeniç. Totes les llengües germanes posseeixen de temps bones traduccions dels llibres sagrats, y justament la catalana, que va esser la primera en durne una a l’impremta, es l’única que n’està mancada avuy en dia.16 Per sort, si el primer imprès va desaparèixer, els manuscrits son encara prou abundosos pera que sigui una empresa possible la restauració de la nostra Biblia vulgar mig-eval. Desde la traducció que en 1287 encomanà Alfons el Lliberal, y es la primera de que ens ha quedat memoria, fins a l’impresió famosa de la Biblia catalana d’en Bonifaci Ferrer, acabada en 1287, de la que no s’en ha salvat més que dos planes, son molt abundoses les noticies de versions senceres o fragmentaries de que ens parlen els documents dels Arxius, y d’algunes d’elles tenim encara tresllats manuscrits. Pera empendre aquesta publicació l’INSTITUT s’ha posat d’acord ab l’erudit hispanista de París M. Foulché Delbosc, que ja fa molt de temps treballa sobre la Biblia catalana, a la cual dedicà la seva comunicació al Primer Congrés de la Llengua, y que ja ha acreditat la seva competencia en aquest punt ab l’esplèndida publicació del Cant dels cants, tret d’un dels manuscrits de la Biblioteca Nacional de París. Aquesta edició, feta tenint en compte les variants de tots els textes coneguts, omplirà cinch volums, y el senyor Foulché treballa ja en la preparació del primer, que apareixerà dintre l’any 1910.» .Fouché-Delbosc començà tot seguit la seva tasca » (pág. 6) JOSEP MASSOT I MUNTANER (Institut d’Estudis Catalans .2004)

=========

Pese al indecente y voraz ROBATORI CATALÁ, la Biblia Vulgar VALENCIANA del valenciano Frai Bonifaci Ferrer fue la PRIMERA Biblia impresa (1478) en LENGUA VALENCIANA y la PRIMERA traducida del latin de todas las LENGUAS ROMANCES de Europa. Para eso el Reyno de Valencia estaba, entonces, en la plenitud de su Siglo de Oro de la Literatura en LENGUA VALENCIANA , ya plenamente "standarizada" gracias a la autoridad de su pléyade de autores clásicos que la respaldan y que confiesan en sus escritos "estic escrivint en vulgar lengua valenciana".

... i un atre dia parlarem de l´expoli del, també nostre, poeta VALENCIÁ "Auziàs March".

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: