Presentació del llibre “La Valencia del profesor Juan Ferrando Badía”

Per Lo Rat Penat

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“LA VALENCIA DEL PROFESOR JUAN FERRANDO BADÍA”

LO RAT PENAT I LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA EDITEN CONJUNTAMENT EL LLIBRE EN HOMENAGE A L’INSIGNE JURISTE I GRAN VALENCIÀ.

El Consell Valencià de Cultura acollirà l’acte de la seua presentació.

Demà dimecres, dia 15 d’octubre, a les 19.30 h. i en el saló d’actes del Consell Valencià de Cultura, Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, celebraran la presentació del llibre “La Valencia del profesor Juan Ferrando Badía”, editat conjuntament per les dos institucions en homenage ad est insigne juriste i gran valencià.

El llibre serà presentat pel Dr. Antonio Sánchez-Gijón, qui ha recopilat els artículs i escrits del professor Ferrando Badia –revisats en vida per ell mateix- sobre història, cultura, llengua i política del Regne de Valéncia. Sánchez-Gijón ha declarat que “… Juan Ferrando Badía ha sido siempre, de modo eminente, un científico y un intelectual. De esa doble condición se derivaron dos compromisos vitales vividos por él con una pasión incondicional: la universidad española por un lado y Valencia como pueblo y ente político por otro. La obra que se presenta está consagrada enteramente a Valencia, su personalidad, su identidad, su cultura, su historia y sus causas presentes y futuras”.

Catedràtic de Dret Constitucional, el professor Ferrando Badia, fon defensor des de les pàgines del diario “Madrid” de l’apertura democràtica i dels ideals europeus de llibertat i justícia social, lo que dugué al règim al tancament del diari en 1971.  La seua carrera jurídica i docent estigué plena d’èxits, desenrollant la seu llabor en diferents universitats a lo llarc dela seua vida: Universitat de Valéncia,  Complutense de Madrit, estudis en Roma i Londres, … estigué en la Facultat de Dret de Salamanca, Valladolit, Alcalá de Henares,… Universidas Rey Juan Carlos, … va posar en marcha la Facultat de Dret de l’Universitat d’Alacant… fon nomenat Catedràtic Emèrit de l’Universitat de Valéncia i Doctor Honoris Causa de diverses universitats hispanoamericanes i europees. Autor de numerosos llibres i artículs en revistes de ciència política i impulsor de l’estat de les autonomies i de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, tingué les màximes distincions i fon membres de les més importants institucions valencianes: Consell Valencià de Cultura, Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana, Sindicatura de Greuges, Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes, que el nomenà Prohom en 1994.

El llibre és un homenage des de les dos institucions culturals de les que formà part, Lo Rat Penat i la RACV, i a les que dedicà treballs i esforços en la defensa de la personalitat valenciana.

El President de Lo Rat Penat, Enric Esteve, ha subrallat l’interés d’esta publicació “ … sabedors de l’importància que els seus escrits tenen per a la defensa de la personalitat pròpia i diferenciada del poble valencià, este llibre en els seus artículs arreplega eixa ànima valenciana del professor Ferrando Badia que es va rebelar en tot el fonament del Dret contra la gran mentira que el catalanisme intenta escampar en Valéncia”.

Igualment, el Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Vicent Simó Santonja, ha declarat que:  “…Juan Ferrando Badía tenía clara la esencia valenciana, y su defensa desde la libertad constitucional y estatutaria. Al leer sus artículos puede comprobarse hasta qué punto su pasión por Valencia fue “razonada”, que es tanto como decir “científica”. Sus ideas sobre la fe patriótica valenciana, siguen, y seguirán siendo, irrebatibles. Tan irrebatibles como rebatibles son las afirmaciones contrarias que pretenden negar al pueblo valenciano su propia lengua, su propia cultura y su propio territorio”.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: