¿A que esperes Camps per a desfer-la?

Per Pere A. Martínez i Lloret

Tant el president del Govern de la Comunitat Valenciana com tot el seu voltant demostren no tindre vergonya ni res que se li parega, traicionant a la Llengua Valenciana, mantenint obert un femer com l’AVL, sobre tot despres de defendre-la en l’ultim congres i tambe abans, puix anaven a desfer-la si duyen avant el dictamen. I el dugueren avant (encara que no servixca per a res, puix està ple de mentires). I no la deroguen, ni dimitixen als sinistres personages, seguint donant-los corda i traicionant-la alevosament.

Escrivint aço, estic sentint que Gonzalez Ponz “l’hipocrita sonrises i portaveu” va a difondre el “normalitzat de les bases del 32 catalanisades” per mig de fiches i publicacions concertades en eixa editorial que fa Bromes i que es catalanera perduda, colaborant els diaris dels grups català (Moll) i vasc (Correo), i res per a l’unic diari valencià al 100 % Diario de Valéncia. Tambe he llegit en DDV que la Conselleria de In-cultura i atres institucions valencianes, estan promocionant la possibilitat de “normalitzar” tant el nom com els llinages, inclus canviant-los del primer al segon o viceversa, i per si son més o menys castellans. I tot per despersonalisar als valencians.

Si este Govern continua tractant de fer-se el sort (com fins ara), hi haura que demostrar-li les coses d’una atra manera, perque a lo que no estem els valencians disposts es a que venguen la Llengua Valenciana, (gracies ad ella existix la catalana) i lo que se’ls ocorrixca, perque uns trapatroles de mes al nort de Castelló diguen lo que acostumen a dir sempre (ya que no coneixen atres raons, ni s’atrevixen a debatre-les). I si volen seguir prevaricant i gastant-se els diners beneficiant a empreses de fora de Valéncia, en pla prepotent i traidor com fins ara, lo millor que podien fer es anar-se’n cap a eixa “terra que tant els atrau” i vore per a que aprofiten (si es que aprofiten). Als de mes al nort de Castelló, fora d’Espanya, com estan farts d’ells, els donen la rao com als folls. I com tampoc tenen preocupacions economiques (encara que acaben tots els anys en deficit), puix per ad aixo està el Govern Espanyol (encara que vullguen l’independencia), per a pagar-los abans i despres, “puix la pela es la pela”.

Ah, i tambe gracies als traidors d’algunes comunitats veïnes que compren femers de llibres, com no, en català, i pagats pels valencians. Els politics lo que deurien de fer en la Llengua Valenciana es traure-la de la cosa politica i deixar que seguixca fent-la el poble com fins ara, deixant-se de borinotades d’alguns mes que d’atres dient que la llengua la fan els filolecs (els que diuen aço no tenen ni idea de lo que diuen), i deixant-la en mans de la RACV, puix es la que ho ha fet abans i en molt bon criteri, apart que es lo que el poble vol. Els politics no son qui per a fer lo que vullguen en les senyes d’identitat.

Els trapatroles de l’AVL, inclusos els que pertanyien al grup mes valencianiste, que nos costen un ull de la cara a tots els valencians (que no estem conformes en eixe gast), desconeixem la rao de que els mantinguen, pero mentres fan la mà. Eixos sinistres personages, “ineptes totals en qüestio de Llengua Valenciana”, si tingueren un poc de vergonya (sols un poc), se’n haurien anat ya fa temps, pero tot s’aguanta, si ficant la mà te l’omplin tots els mesos en uns mils d’euros. “I es que la pela seguix sent la pela”. El Govern valencià deuria coneixer que quan els valencians parlem de Llengua Valenciana, parlem de la normativisada per la RACV, coneguda pels valencians com “Normes de El Puig”. El valencià que sempre nomena el govern i tambe eixa coleccio de personages sinistres, es la coneguda tambe pels valencians com “Normes de Castelló o del 32”, i que en realitat son unes “bases ortografiques” pero estan “normalitzades” o siga acatalanades, i per esta rao les rebugem. Tambe deurien derogar la “llei d’us i ensenyança del valencià”, puix son iguals a les del “32, ya normalitzades” i per la mateixa, tambe rebujades.

A Rajoy vullc dir-li tambe que els valencians estem farts de ser moneda de canvi, que no fa res per Valéncia ni per la Llengua Valenciana. I quan arribe a la presidencia d’Espanya (si arriba) fara com els anteriors presidents, s’ajuntarà en els separatistes catalans, i millor si no tenen problemes per causa de la llengua. Ya parlarém quan arribe el moment, puix els valencians tambe sabem fer-ho.

¡I Vixca Valéncia, la Cultura, Historia i Llengua Valenciana!

Pere A. Martínez i Lloret

* Articul publicat en el periodic “Diario de Valencia”, el 14.4.2005.

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: