Senyera jagant del GAV

Per Grup d´Accio Valencianista (GAV)

El Grup d´Accio Valencianista vol presentar a tot el valencianisme un nou i espectacular proyecte: ¡Anem a confeccionar la Senyera mes gran de l´historia!. Una Real Senyera Coronada en unes dimensions espectaculars que esta cridada a convertir-se en tot un simbol de la lluita valencianista, d´eixa lluita que el GAV ve representant des de fa ya 32 anys. De la mateixa manera que aquells primers valencianistes que a finals dels anys 70 i principis dels 80 refundaren el valencianisme modern, trobaren en els “Dumenges del Parterre” el simbol de tot un poble ficat en peu de guerra contra l´invasio catalanista. Lo mateix que la Segona Generacio del Valencianisme viajà a Madrit en 1997 en la “Senyera de Senyeres” per a cobrir el monument a la Constitucio com a mostra de repulsa davant d´uns politics que consentien, quan no colaboraven obertament, en el nacionalisme catalaniste. Ara des d´el GAV volem dotar a la Tercera Generacio del Valencianise d´un simbol propi. Perque en el GAV estem convençuts de que esta Tercera Generacio del Valencianisme, representada maravellosament per les JJGAV, esta crida, per edat, per preparacio i per la seua voluntat increbantable, a guanyar d´una volta i per totes la batalla pel futur del Poble Valencia. Ells son els dignes hereus dels Palleters i de les Ties Maries que guanyaren la “Batalla de Valencia”. I son ells, els cridats a desterrar definitivament el catalanisme de l´ultim racó del Regne de Valencia. Una generacio aixina se mereix una gran Senyera. Una Senyera Jagant per a despenjar-la del dalt a baix del Micalet el dia que se derogue la AVL. Una Senyera Jagant que acompanye al GAV i a les seues joventuts en totes les seues accions. Una Senyera Jagant que plante cara al catalanisme cada volta que se l´ocurrixca intentar vindre a manifestar-se al nostre Regne. Una Senyera Jagant de la que poder-nos agarrar tots en força i sentiment els 9 d´Octubre. Una Senyera Jagant, en definitiva, que simbolise l´espirit i la força de tot el moviment valencianista. Pero volem que per damunt de la Senyera del GAV, siga la Senyera Jagant de tots els valencianistes. Per això vos conviden a colaborar en la seua confeccio, acodint a la nostra seu per ajudar-nos a cosir-la durant les vesprades d´este estiu. O a sentir-vos participes de la seua creacio mijan l´adquisicio dels “bonos pro- Senyera Jagant” que teniu al vostre abast en la Secretaria del GAV. Hem pensat que tot el que colabore en esta iniciativa figure en el seu nom en el revers de la Senyera Jagant, com a testimoni indeleble del seu compromis en la nostra lluita. JUNTS PODEM CONSEGUIR-HO!!!!!!!!! Valencia, Cap i Casal del Regne, a 23 de juliol de 2009.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: