¡Hui he tingut un somi!

Per Julio Filippi Domínguez

¡Hui he tingut un somi!, en realitat molts, una especie d´images i successos recorrien m´adormida ment, algunes voltes pertorbant el meu descans i atres proporcionant-me unes realitats impossibles de materialisar… En plena modorra anava, quan de repent entrà en la meua ment Marc Antoni Adell i Cueva -doctor en psicología-, pregoner del pancatalanisme progre-burgues-cristia que des d´este semanari escombrega dogmaticament i mana a l´infern al restant de valencians –que som molts afortunadament- que no pensen d´igual forma que ell.

Recorde que eixa nit vaig acabar dormint en el sofa llegint l´edicio de ´El Dissabte´ corresponent a la semana del 10 de juliol d´este mateix any. En la seua columna, bonhomia sense dubte, Marc Antoni nos parlava sobre l´associacio catalanista ´Escola Valenciana´, en ella llançava flors per la gran llavor de catalanisacio a la que està sometent esta entitat al poble valencià, sobre tot en l´ambit escolar i educatiu… Varies frases me cridaren l´atencio, pero sobre tot, el final del seu escrit es lo que me deixà perplex vinguent per part d´una persona que a la seu columna la titula ´bonhomia sense dubte´. En el final del seu articul Marc Antoni insultava als valencians de tal manera;… monolingües militants i enemics declarats i analfabets funcionals… ¿A aixo se li diu bonhomia sense dubte? En el somi m´alçava del llit i anava a la meua biblioteca a mirar el Diccionari de l´empudegador de la llengua valenciana Ferrer Pastor, en ell trobem el terme ´bonhomia´: condició del quí és un bon home, bondat i simplicitat de cor. Bondad, hombre de bien. ¡Vaja!, o este no tingué yayos o per a ser cristia s´oblidà d´algu dels set pecats capitals, la superbia, que ataca a l´humiltat. ¿Com se li ocorre titular la seua capçalera de tal manera?

En el meu somi Marc Antoni era el gran inquisidor contra l´idioma valencià; plas plas blavero a l´infern. En ell apareix de repent Joanot Martorell escribint el colofo de Tirant lo Blanch: me atrevire a expondre no solament en llengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en vulgar valenciana: per ço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar. Marc Antoni perdia la paciencia, venia de Missa de la Parroquia de Sant Pere Borromeo en Madrit, el troç de pa que li havien donat per a combregar estava dur i ranci, ademes ya anava calentet per tindre que haver chafat la Meseta, i s´havia enterat que els valencians-valencians anaven repartint sense exit Missals de Lo Rat Penat en alguna parroquia de Benicarlo rebujada grosserament pel mossen –i aço ultim no es producte de la meua imaginacio-. En el somi el doctor en psicologia agarrava per banda al bo de Joanot i li dia; involucionista ¿veritat que quan vas escriure en llengua valenciana volíes dir català- ¿si o no? ¡blavero, ignorant, franquiste! Contesta malparit, que volíes dir ¿llengua valenciana o català? Perque no vas escriure català occidental, tros de burro, analfabet funcional, enemic declarat, acientífic… Visca la flama del Canigó i la Moreneta.

Me regirava entre els llançols, el trement calor d´eixa nit no me deixava dormir be i damunt en este somi Marc Antoni colpejava fort contra els valencians, quan de repent la meua ment se traslladà a la batalla d´Almansa a on el Regne de Valencia pergué els seus furs i privilegis. Tot i l´extrema durea en la que Felip V i la seua cort actuà contra l´idioma valencià encara existien valencians orgullosos de la seua llengua, entre ells Carles Ros: ´Qualidades y blasones de la lengua valenciana´. Edicio valenciana de l´any 1752; …podrá el idioma valenciano decir… La lengua valenciana es breve… El idioma valenciano tiene en sí la concisión… La lengua valenciana es suave…La lengua valenciana es assimesmo Graciosa , à agradable…La lengua valenciana mereció Timbre de Apostólica y Santa…En el meu somi reaparegué de nou Marc Antoni, cabrejat li chillava al pobre Carles Ros ¡Apostólica y Santa! Oi segur que eres de l´Opus Carles Ros, ¡Ros, jeràrquic, beato, vaticanista, lefebriano, cupulista! ¡quan li ho conte a Martínez Sistach t´enteraràs RoucoValerista…!

Repentinament vingueren a la meua ment estrofes del gran escritor republicà Vicent Blasco Ibáñez: ´La Barraca´ …en vano se pedían más explicaciones, pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no habla valenciano es de la churrería…

Marc Antoni no podia mes, el seu rostre anava adoptant un color rogenc preocupant. Rapidament la prengué en el pobre Blasco Ibáñez: franquiste, monarquic, blavero, neocon, liberal, ultradretà, extremiste, capitalista, electoralista, militarista…Tot el que no pensava com ell era tractat com un retrasat mental o un perillos enemic per a l´humanitat.

Afortunadament Marc Antoni desaparegué de la meua letargia i no recorde haver somiat res mes, fins que el segon dels meus fills me despertà diguent-me; papa ¿Villa se´n va al Barça? yo li vaig contestar; fill meu que paguen i que se la fotiga, que enguany ya nos han furtat prou als valencians en la financiacio autonomica… que paguen fins a l´ultim euro.

¡Hoy he tenido un sueño! (en castellano)

¡Hoy he tenido un sueño!, en realidad muchos, una sucesión continuada de imágenes y acontecimientos recorrían mi adormecida mente, algunas veces perturbando mi descanso y otras proporcionándome unas realidades imposibles de materializar… En plena modorra andaba, cuando de repente entró en mi mente Marc Antoni Adell i Cueva -doctor en psicología-, vocero del pancatalanismo progre-burgués-cristiano que desde este semanario excomulga dogmáticamente y manda al infierno al resto de valencianos –que somos muchos afortunadamente- que no piensan de igual forma que él.

Recuerdo que esa noche acabé dormido en el sofá, leyendo la edición de El Dissabte correspondiente a la semana del 10 de julio de este mismo año. En su columna, bonhomia sense dubte, Marc Antoni nos hablaba sobre la asociación catalanista Escola Valenciana, en ella echaba flores por la gran labor de catalanización a la que está sometiendo esta entidad al pueblo valenciano, sobre todo en el ámbito escolar y educativo… Varias frases me llamaron la atención, pero sobre todo, el final de su escrito es lo que me dejó perplejo -viniendo por parte de una persona que a su columna la titula bonhomia sense dubte-. En el final de su artículo Marc Antoni insultaba a los valencianos de tal manera; …monolingües militants i enemics declarats i analfabets funcionals… ¿A eso se le llama bonhomia sense dubte? En el sueño me levantaba de la cama e iba a mi biblioteca a mirar el Diccionari del empudegador de la lengua valenciana Ferrer Pastor, en el encontramos el término bonhomia: condició del quí és un bon home, bondat i simplicitat de cor. Bondad, hombre de bien. ¡Vaya!, o este no tuvo abuelos o para ser cristiano se olvidó de alguno de los siete pecados capitales, la soberbia, que ataca a la humildad. ¿Cómo se le ocurre titular su cabezera de tal manera?

En mi sueño Marc Antoni era el gran inquisidor contra el idioma valenciano; plas plas blavero a l´infern. En el aparece de repente Joanot Martorell en Gandía escribiendo el colofón de Tirant lo Blanch: me atrevire a expondre no solament en llengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en vulgar valenciana: per ço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar. Marc Antoni perdía la paciencia, venía de Misa de la Parroquia de San Pedro Borromeo en Madrid, el pedazo de pan que le habían dado para comulgar estaba duro y rancio, además ya iba calentito por tener que haber pisado la Meseta, y se había enterado que los valencianos-valencianos iban repartiendo sin éxito Misales de Lo Rat Penat en alguna parroquia de Benicarló rechazada groseramente por el mossén –y esto último no es producto de mi imaginación-.

En el sueño el doctor en psicología cogía por banda al bueno de Joanot y le decía; involucioniste ¿veritat que quan vas escriure en llengua valenciana volíes dir català? ¿si o no? ¡blavero, ignorant, franquiste! Contesta malparit, que volíes dir ¿llengua valenciana o català? Perque no vas escriure català occidental, tros de burro analfabet funcional, enemic declarat, acientífic… Visca la flama del Canigó i la Moreneta.

Me revolvía entre las sábanas, el tremendo calor de esa noche no me dejaba dormir bien y encima en este sueño Marc Antoni atizaba duro contra los valencianos, cuando de repente mi mente se trasladó a la batalla de Almansa donde el Reino de Valencia perdió sus fueros y privilegios. A pesar de la extrema dureza con la que Felipe V y su corte actuó contra el idioma valenciano todavía existían valencianos orgullosos de su lengua, entre ellos Carles Ros: Qualidades y blasones de la lengua valenciana. Edición valenciana del año 1752; …podrá el idioma valenciano decir… La lengua valenciana es breve… El idioma valenciano tiene en sí la concisión… La lengua valenciana es suave…La lengua valenciana es assimesmo Graciosa, à agradable…La lengua valenciana mereció Timbre de Apostólica y Santa…En mi sueño reapareció de nuevo Marc Antoni, cabreado le gritaba al pobre Carles Ros ¡Apostólica y Santa! Oi segur que eres de l´Opus Carles Ros,¡Ros, jeràrquic, beato, vaticanista, lefebriano, cupulista!¡quan li ho conte a Martínez Sistach t´enteraràs RoucoValerista…!

Repentinamente vinieron a mi mente estrofas del gran escritor republicano Vicente Blasco Ibáñez: La Barraca …en vano se pedían más explicaciones, pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no habla valenciano es de la churrería…

Marc Antoni no podía más, su rostro iba adoptando un color rojizo preocupante. Rapidamente la tomó con el pobre Blasco Ibáñez: franquiste, monarquic, blavero, neocon, lliberal, ultradreta, extremiste, capitalista, electoralista, militarista…Todo el que no pensaba como el era tratado como un retrasado mental o un peligroso enemigo para la humanidad.

Afortunadamente Marc Antoni desapareció de mi letargo y no recuerdo haber soñado nada más, hasta que el segundo de mis hijos me despertó diciéndome; papa ¿Villa se´n va al Barça? yo le contesté; fill meu, que paguen i que se la fotiga, que enguany ya nos han furtat prou als valencians en la financiacio autonomica… que paguen fins a l´ultim euro.

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: