El perill de Wikipèdia

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Tots els que utilisem Internet i fem us dels motors de busca per a poder navegar per ella, (Google, Yahoo, Altavista, MSN Search, Exite, A9...) en algun moment nos han redirigit fins a l´enciclopèdia d´edició lliure més famosa de tots els temps, Wikipèdia.

Esta enciclopèdia lliure fon creada per Jimmy Wales i Larry Sange el 15 de giner de 2001, en l´intenció de que qualsevol persona que poguera aportar el seu granet d´arena al saber mundial, ho poguera fer per a que tots, des de qualsevol lloc del planeta poguérem tindre accés al saber global, ràpit i en la teua pròpia llengua, i l´objectiu s´ha complit ausades.

Actualment Wikipèdia consta de més de 13.000.000 d´artículs, en més de 80 idiomes oficials, i una cantitat indeterminada de llengües que per un o atre motiu, encara no són oficials, pero que gràcies al software lliure en llicència GNU nomenat MediaWiki, poden realisar les seues pròpies ´Wikipèdies´.

Fins a ací tots és idílic i funciona de maravella, pero com el Ying-Yang, tot àngel té el seu dimoni, i Wikipèdia també té la seua part obscura, ànima mater d´este artícul.

Per a que Wikipèdia puga funcionar correctament en els idiomes respectius i puga articular-se en una estructura definida, en cada lloc té les figures dels ´bibliotecaris´, que són les persones encarregades de regular ¿qué?, artículs són els correctes per a incloure, i quals no seguixen la norma ¿correcta?... i com ocorre sempre que les persones podem decidir en qualsevol aspecte de la vida, el resultat final ya no és lliure, sino lliure filtrat pel prisma d´alguna persona i el color que este tinga, i segons qué persones estiguen habilitades com a bibliotecaris, aixina serà de lliure la Wikipèdia corresponent ad eixa llengua.

Per a ilustrar este artícul, vullc ficar un eixemple d´us, o de mal us, casi d´abús, d´alguns dels bibliotecaris que regulen Wikipèdia en espanyol, dels quals no vaig a nomenar els seus malnoms per respecte, pero u d´ells tenia malnom d´art marcial, i l´atre utilisa com malnom el llinage d´un dramaturc cordovés del sigle d´or espanyol.

Poguí comprovar que en Wikipèdia en espanyol hi havien certes incorreccions, fent veritat i promulgant a tots els seus visitants un terme i extrem que no és cert puix a soles existix en la ment i ilusió dels nacionalistes catalans, els ´països catalans´, i pensí, si Wikipèdia por distribuir com a bo una falàcia com eixa, també podrà distribuir les meues ilusions com a bones, al cap i a la fi, la diferència entre una i l´atra a soles és la cantitat de gent que la seguix, aixina que m´obrí un conte i expliquí la rima Jotabé que he creat i ha eixit distribuïda pel Moviment Poetes del Món en el seu bolletí de notícies, pero curiosament, me borraren la pàgina aludint que era autopromoció.

No obstant, volguí tornar a intentar-ho, i torní a obrir un atre conte en un atre nom i torní a publicitar la rima Jotabé, encara que clar, no em serví de res, puix la IP era la mateixa i el contingut de la pàgina també, aixina que me la tornaren a borrar.

Fins ací no haguera hagut més problemes, pero lo que caramullà la meua paciència i ira fon el fet de que el bibliotecari en nom d´art marcial em digué que podia ficar-me en contacte en ell, sempre que fora en térmens correctes, sense insults, i que no fòra en anglés, perque no ho entenia, pero sí que podia dirigir-me ad ell en català.

Eixa darrera frase marcà el punt d´inflexió d´us de Wikipèdia, puix en eixe tipo de bibliotecari, tots els artículs que puga trobar en Wikipèdia España, estaran filtrats pels interessos catalans i no pels interessos culturals per a l´humanitat i cenyits a la realitat històrica.

En lo qual he aplegat a la conclusió de que eixe gran somi que fon l´Enciclopèdia lliure Wikipèdia, ha degenerat en alguns llocs com Espanya, a soles en un cúmul d´interessos polítics al servici d´una regió, en concret de la mateixa.

Personalment seguixc veent interessant l´us de Wikipèdia, pero a soles per a senyes científiques, fredes i concretes de qüestions matemàtiques, físiques o de distribució d´accidents geogràfics... per a tot lo que incloga o per a tot lo que puga influir un àmbit social i / o polític, Wikipèdia no és el millor punt de referència per a buscar informació, puix la mateixa està deformada o millor dir amolada als interessos d´alguns bibliotecaris.

En este artícul no desige dir que Wikipèdia dega de tancar o que tots els bibliotecaris deguen de ser cessats, pero sí dic que el màxim responsable de la Fundació Wikipèdia deuria de prendre cartes en l´assunt i mirar per la seua creació, per a que esta seguixca sent, lliure.

Per cert, a pesar de Wikipèdia, puix la vida ni comença ni acaba en ella, podeu trobar informació de la rima Jotabé en:

http://www.articuloz.com/poesia-articulos/rima-jotabe-una-nueva-rima-para-la-poesia-985229.html

http://www.poetasdelmundo.com/verNot.asp?IDNews=1798

http://larchiu.llenguavalencianasi.com/articuls-01/0078jbi.htm

http://www.juan-benito.com/jotabe.htm

http://www.gregaldigital.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2813&Itemid=80

http://www.gregaldigital.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2813

http://ps.llenguavalencianasi.com/

Ademés, ya hi ha poetes que s´han acostat a escriure en ella.

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: