Manifest d’Accio Cultural Social i Economica del Regne de Valencia sobre el nom de la Plaça de l’Ajuntament del Cap i Casal

Per Accio Regne de Valencia

Davant de l´ultima proposta del Consell Valencià de Cultura de posar-li el nom de Jaume I a l´actual Plaça de l´Ajuntament de Valencia ciutat manifestem:

a. Que l´actual nom de la principal plaça de la capital valenciana (Pça. de l´Ajuntament), i la seua rotulacio com a tal, respon a la voluntat popular, que consegui fer-se oir pel Consistori del Cap i Casal, i que este eliminara l´anterior denominacio “Païs Valencià”, en ser considerat este nom, per una majoria de valencians, despersonalisador i vexatori, i un insult, en suma, a la substantivitat i l´historia del Poble Valencià.

b. Que en esta nova “ocurrencia” una polemica, ya superada, es artificialment reoberta en base a un dirigisme cultural impropi dels temps en que vivim i del qual el CVC es trist representant. Se supon que esta institucio hauria de velar pels interessos i bens cuturals del Poble Valencià i no balafiar esforços en incentivar polemiques esterils. Clar que, entenem que com no es un “consell de cultura valenciana” sino un “consell valencià de cultura” -que no es lo mateix-, pot dedicar-se ad estos menesters o a debatre sobre el sexe dels angels, si els pega per ahi.

c. Que la figura de Jaume I, sent transcendental en l´imaginari colectiu dels valencians, en la mateixa conformacio historica del poble valencià, no es l´unica, i que, si consideren que hauria de tindre un atre espai dedicat en la ciutat, pensem que sería mes adequat algun emplaçament que anara acort en el seu caracter de juriste (la faceta mes rellevant del rei des del punt de vista valencià) i mes a prop, per tant, de les seus de les institucions autonomiques valencianes.

d. Que posats a donar-li a la plaça el nom d´un monarca, o reivindicar noms de figures historiques, ¿per qué no el d´una figura de l´epoca musulmana, en que la ciutat i el Regne de Valencia brillaren en llum propia?, o ¿per qué no nomenar-la d´Alfons el Magnanim, el rei mes rei de Valencia, o Pere el Cerimonios, que tants privilegis otorgà a una Ciutat i un Regne que el recolzaren sempre en fidelitat? o, ¿per qué no nomenar-la Francesc de Vinatea, Jurat en Cap, que evità la desaparicio i fragmentacio del Regne de Valencia, l´estatua del qual presidix la dita plaça?…, i aço nomes per posar alguns eixemples.

e. Que esta iniciativa nomes pareix servir per a desviar l´atencio de temes mes importants, i per a reforçar el mensage que el partit en el govern prete transmetre aprofitant l´aniversari del rei Conquistador, aço es, que el Regne de Valencia comença i acaba en Jaume I; que ell nos ho portà tot des del “nort”: cultura, identitat, llengua… , que abans no erem valencians i despres no som mes que hereus d´una cultura importada. Una falacia que busca la despersonalisacio del Poble Valencià.

Esta polemica no fa mes que recordar-nos unes atres ocasions en les quals l´actuacio del CVC, per accio o per omissio, deixà molt que desijar. Aixina, nos preguntem: ¿Per qué no recolzaren a les entitats culturals que tractaren de paralisar la piqueta que finalment ha fet desapareixer la casa de Bernat i Baldoví en Sueca? ¿Quína fon -i es- la veu del CVC quan presuntament “s’atentà” contra el conjunt patrimonial del modernisme que conformen els edificis del Carrer la Pau de Valencia ciutat, en permetre que es construira una edificacio de nova planta en l´inici de dit carrer -en el numero 4 de la plaça de la Reina-, sense respectar el referit conjunt? I, ¿qué fa que no se li sent la veu davant la situacio tan greu de deteriorament del Monasteri de Sant Vicent de la Roqueta, un dels primers centres valencians de cult cristia, lloc ininterromput de pelegrinage, inclus durant l´epoca musulmana? I, ¿a on estava el CVC i els seus dictamens i consultes quan s´inicià eixe atentat al patrimoni historic que fon la barbara intervencio en el Teatre Romà de Sagunt? I hem de parar puix son tants els temes sobre els quals ha callat o sobre els que ha pres postures de dificil justificacio que el llistat se faria massa llarc.

Considerem, per ultim, que el Consell Valencià de Cultura es un organisme anacronic en el sigle XXI. En estos temps de superespecialisacio està fora de lloc pretendre que un grup de persones -possiblement cadascuna molt competent en el seus camp- puga atenyer totes les branques del saber i estiga, per tant, en condicions de dictaminar sobre totes les polemiques culturals que puguen plantejar-se. Mes eficaç sería incentivar la participacio ciutadana i que les iniciatives sorgiren dels coleges professionals o de colectius creats espontaneament pels ciutadans en cada ocasio. La mateixa existencia del CVC frena estes iniciatives, puix dona la falsa sensacio de que els assunts culturals ya queden atesos; mes encara, iniciatives externes acaben mortes quan s´aclamen al Consell i este decidix ignorar-les. Es un ent que perpetua l´image d´una cultura elitista i que servix de justificacio del dirigisme cultural, totalment condenable en una societat que es preten democratica. Sent un organisme politic (els seus membres son designats pels partits politics) totes les seues decisions seran sempre, com a poc, sospitoses de partidisme. A pesar de tot la seua existencia encara podria tindre una certa justificacio si tinguera un comportament eixemplar, mostrant una independencia politica irreprochable, cosa que està en les Antipodes de succeir, com demostra la seua actuacio quotidiana.

Accio Regne de Valencia. 14.4.2008

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: