Les mentires del Correllengua

Per Julio Filippi Domínguez

Un atre any mes, els organisadors del politisat i trapatroles correllengua visiten la nostra valencianissima poblacio, no es cap novetat que visiten estes terres, porten fent-lo un bon grapat d´anys, aixo si, sempre procurant maquillar i disfrassar el catalanisme que destile eixa manifestacio antivalenciana promocionada i corejada pel govern del Partit Popular del ¿pais valencià?, puix llunt de ser un simple acte cultural, el correllengua es convertix en una exaltacio a la llengua catalana i a la proclamacio dels ficticis “països catalans”. Aixo es demostre quan els organisadors fan llegir ¡a chiquets! El panflet-manifest i per les senyeres que obliguen a portar en les mans als chiquets.

Pero lo que no es normal, o no deuria ser-ho, es que els encarregats de realisar el correllengua diguen mentires als chiquets que se supon estan en el colege per dependre, d´una forma tan vergonyosa i en tant descar. Per a enguany, ademes de posar als chiquets davant de la senyera dels nostres veïns aragonesos, en la llectura del manifest per la llengua (catalana clar), els chiquets que van anar en els seus coleges ad este acte d´enaltiment d´una llengua que no es la valenciana, pogueren escoltar mentires com esta: En l´any 1238 Jaume I Rey de Cataluña…

¿Catalunya en l´any 1238?... Ya li agradaria a mes de un. En canvi, la realitat dels fets es molt diferent. Enguany que se commemore i celebre el naiximent de Jaume I, s´han escrit moltes biografies i moltes mentires en torn al Rei d´Arago, pero els documents que de moment es troben en els archius, si es poden visitar, no fan mes que reflexar l´entramat de mentires i enganys que alguns han montat al voltant del Rei Jaume I, puix afirmar que en l´any 1238 Jaume I era rei de Cataluña, com a molt es un acte de fe i poquet mes.

Proves de que en l´any 1238 Catalunya no tenia una existencia fisica reconeguda per cap rei de l´epoca i pel mateix Jaume I ho trobem per eixemple en la Carta Pobla de Vall d´Uxo, a on pel mes d´agost de l´any 1250 el monarca entregava la Carta Pobla als moros d´Uxo i, esta anava firmada per Lo Rei d´Arago, de Mallorques, de Valencia e comte de Barcelona, deUrgell e senyor de Montpeller.

Torne a llegir la Carta Pobla i no trobe a Catalunya per cap renglo. ¡Eixa es la investigacio i el cientifisme del que presumixen els catalanistes i tambe atres que reneguen de la seua verdadera identitat! Puix tots coneixen perfectament que en eixa epoca Catalunya no existia. Els archius del Regne de Valencia estan plens de documents valiosissims que formen part dels nostre patrimoni, es el nostre deure cuidar d´ells i en ells desmontar tot l´entramat de mentires dels que inventen països i regnats sense cap document serio que ho acredite.

Jaume I rei de Catalunya, senyera quatribarrada, peno de la conquesta… mentires i enganys que als chiquets els ensenyen en actes politics importats pel catalanisme com el correllengua i que vist pels actes programats i celebrats pel equip de govern, queda demostrar que al PP no l´importe res els verdaders signes d´identitat d´este historic Regne de Valencia .

Està clar, per a les proximes eleccions encara queda molt de temps, el presunte valencianisme s´ha esfumat molt rapit.

Articul publicat el 24 d´octubre de l´any 2008 en el semanari El Dissabte de Benicarlo.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: