Tant te vullc...

Per Manuel Casaña Taroncher

Tant te vullc que te trac un ull. Este és un refrà que per ser tant conegut, uns l´usen i, atres, ni cas que li fan. I, en conseqüència tenim palisses i desavenències familiars, separacions de matrimonis, o per tindre el morro tort, ara el pare, o després el fill, venen les baralles de paraules que acaben en les mans. Menys mal que per a la gent de la « jet », acabades les rinyes, els plouen les aparicions per la Tv i guanyen diners, molt més que si les parelles se volgueren. D´ahí que, per esta terra nostra, -ahir sense ràdios i hui tota en teles - pareix que aquell antic cantar tinga sobrada raó: « Tant te vullc que et trac un ull / vaja voler fi i graciós. / Si m´has de voler aixina / val més que vullgues a un gos ». I potser que prenint el cant per patró ne veus manco passejant-se agarradets de la mà que, a soles, tirant de cordellet, lo mateix a un « Norwic terrier » que a un « Lleoberger » amic dels chiquets. O d´un gos d´aigües, o d´un charnego que quan no el passeja la dòna per a perdre quilos, l´home se´l endú a la montanya per a caçar llebres.

Pero en esta época de «crisis» -en la que els diners van per damunt de l´amor -puix els cacaus sempre són cacaus-, veus cóm tant fàcilment trenquen palletes i es desfan fins del gos a qui l´abandonen o l´arruixen pel balcó com ho feu, fa poquet,- una dòna en Valéncia. Són ya rars els que tiren la casa per la finestra i sí allò que els molesta: home, dòna, gat o gos; els solten el ramal i els deixen lliures a la seua sort. Perque pareix que hui vivim l´amor del gat: ya t´ha vist ya t´ha arrapat. I, en canvi, abunda eixe amor cego com el que tenen els «catalanistes» per la «normalització». Ells que acaben d´inventar la paraula «putxero» per no posar, com calia, «olla» que és la que correspón, per a dir lo que es cou dins del perol. I, damunt, per a desgràcia nostra nos créixen massa i apresa. Eixos que, oblidant-se d´on naixqueren, també s´obliden de lo que va dir Manuel Sanchis Guarner en el llibre «La llengua dels valencians»: «La llengua dels valencians és el valencià. Som valencians i el nostre idioma és el valencià. Qui renúncia a sa llengua renúncia a sa pàtria i el que renega de la seua pàtria és com qui renega de la seua mare.». Pero com dia al començament: «Tant te vullc, que te trac un ull», és dir, amors que u no entén.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: