L´alegria de l´estiu i la festa

Per Vicent Ramón Calatayud

Se nos feren ascles els refrans. Si allò de "pel maig com vaig i pel juny com vullc" no fon cert, tampoc el que resa "hasta el cuarenta de mayo no me quitarè yo el sayo", perque l´orage nos obligà a que nos aguardàrem al quinze d´este més, quan passa el quart primaveral a l´estació d´estiu. De Sant Lluís a Sant Joan són els dies més llarcs de l´any i com si els cossos nos demanaren canvi i per això els avançats hòmens de les cavernes, quan ya dominaven l´aplicació del revolucionari descobriment seu: el fòc, es permeteren jugar en ell fent fogueres festives. Cristianisat l´assunt es feu recaure en la festa del precursor de Jesucrist nova Llum del món, Sant Joan. I els alacantins be que ho aprofiten. Bo, com estem en la huitava, queden-se felicitats tots aquells per als quals encara són onomàstics. Cada dia manco, per la bova moda forasterisant dels kevins, jonatans etc. Toca, que cadascú s´esplugue com més li acomode ¡i avant!

S´arremata la semana en Sant Pere, aquell apòstol valent i senzill, pedra cantonera de l´iglésia i clau del cel a qui, a l´hora de celebrar festa, sumem Sant Pau, apòstol de l´amor responsable i raonat. Al primer li fan destacades festes en el Grau de Castelló posant-se a la guarda de son patronage els peixcadors, recordant que també ell ho fon. I nosatros aprofitant el dia per a enviar als amics, peres i paus, els millors desijos de que alcancen en son dia les ventures que mereixen, com a tots els llectors que els celebren, per a que ho facen amplament, que això no els ho furtarà ningú.

Les festes i son perqué tenen orige en l´esplet de certes collites i l´alegria que per a la primigènia societat de recolectors representaven. Les fraules i les cireres criden des del propi i roig color festívol; els albercocs en la millor galta roja, les prunes de distints colors, les peretes primerenques... i unes alvançades bresquilles "de Sant Joan" que atabollen enjorn, fan el contracant, encara sent difícils de trobar i més enguany que l´aigua badà no poca fruita, per a la desesperació que ferix més als actuals llauradors, sempre a punt d´aclamar-se als sants. I no els consola saber que els humans els som deutors majorment a l´hora de posar-nos a la taula i gojar de les primeres delícies fresques. Això sense oblidar-nos de la bacora, anunciadora de la dolça figa, que per l´agost tindrà la goteta de mel al cul, o el coll de dama per pessó. La costum alacantina d´entrar-li a la festa santjoanera a base de bacores fresques i coca en tonyina, simfonia mengívola de dolç i salat, per a reparar forces a la treballosa divertició i vela, ha fet més pels llauradors del camp d´Albatera que molts plans oficials i hui veus els bancals que antigament dedicaven a figues de secar, traent-li més partit a la flor de la collita que a la mateixa. ¿Quantes caixes de bacores s´hauran degustat en estes festes? Segur que els nostres colegues deuen saber la resposta. Mentrimentes per als que encara estan de festa ¡bon remat! i per a tots ¡millor estiu!

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: