MANIFEST AL POBLE VALENCIÀ

Per Federacio d´Entitats Cult. del Regne de Valencia

La Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia, en sessio de la seua Junta Directiva de 7 d´abril de 2008 va pendre l´acort de fer aplegar a l´opinio publica un manifest contra les intromissions i agressions que està patint la llengua i identitat valencianes.

PRIMER.- Denunciem davant l´opinio publica l´escandalosa manipulacio i humillacio que està patint la llengua valenciana de la ma dels representants i academics de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL), institucio naixcuda d´un pacte politic entre la Generalitat Valenciana i la de Catalunya en l´any 1997 i que treballa en l´unic objectiu de suplantar el nostre milenari idioma valencià per la llengua catalana.

SEGON.- La presencia de membres d´Esquerra Republicana de Catalunya en la Comisssio d´Evaluacio del personal de l´Academia Valenciana de la Llengua demostra no a soles el control directe que eixercix el nacionalisme catala dels destins de l´AVL sino l´escandalos servilisme que esta institucio, adscrita al presupost de la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, presta a l’Institut d´Estudis Catalans, del qual son membres molts dels academics de l’Academia Valenciana de la Llengua.

TERCER.- El dictamen del 9 de febrer de 2005 de l´Academia Valenciana de la Llengua aon lliteralment es proclama en el seu articul 6 que “tant llegal es la denominacio de valencià com la de catala per a la nostra llengua” supon un contrafur manifestament antiestatutari i ahistoric que conculca l´espirit i lletra de l´articul 3 de la Constitucio Espanyola, per lo que esta Federacio Coordinadora califica este dictamen, qualsevol atre document i activitats de l´AVL, i a la propia institucio academica com a ILLEGALS I OFENSIUS AL DRET I POBLE VALENCIÀ.

QUART.- La presencia institucional i blindage de l´Academia Valenciana de la Llengua, reforçà per la seua inclusio en l´articul 6 del nou Estatut d´Autonomia valencià de 2006 pactàt entre el PP i PSOE, està produint una serie de conseqüencies juridiques, politiques, judicials, academiques i socials que està duguent a la nostra llengua valenciana a la perdua de la seua identitat propia sent suplantà per la llengua catalana en coleges, instituts, universitats, mijos de comunicacio i administracions, provocant primer un factor de confusio entre la ciutadania i en acabant un manifest rebuig per part d´un poble que vol mantidre l´idioma heretat desde fa sigles i en el que els classics valencians escrigueren alcançant el seu gran esplendor en el Sigle d’Or de la Llengua Valenciana.

QUINT.- Les conseqüencies judicials a partir de la publicacio del dictamen de l´AVL de 2005 han segut verdaderament tragiques per a la llengua valenciana. El fet de que no s´impugnara la vigencia del nomenàt dictamen i no es declarara la seua nulitat per contravindre l´Estatut valencià i la Constitucio espanyola ha fet que reiteraes sentencies judicials reconegueren l´homologacio dels tituls de catala per a la ensenyança de la llengua valenciana. Es especialment significativa i greu la sentencia del Tribunal Suprem del 6 d´abril de 2006 que va donar la rao a “Acció Cultural del País Valencià” aon es manifesta lliteralment que dita homologacio naix de l’acatament per part de l’AVL de la falsa unitat de les llengües valenciana i catalana i de la doble denominacio “valencià-catala”, i lo que es mes humillant i vergonyos: per l’acatament explicit en dit pleit per part de la Generalitat Valenciana de que la llengua valenciana es un simple dialecte del catala. Textualment diu la sentencia: “La llinea argumental seguida per la Generalitat Valenciana en el seu escrit d’oposicio a la casascio ve a reconeixer lo anterior desde el moment en que posa l’accent de la seua oposicio en que el valencià es una varietat de la llengua catalana”.

SEXT.- A nivell llegislatiu europeu les conseqüencies tambe han segut desastroses. La presencia de l’AVL i el seu dictamen ha segut decisiu per a modificar fatalment la Carta de les Llengües Regionals o Minoritaries del 21 de setembre de 2005. En l´informe del Comite d´Experts d´Estraburc, en la pag. 7 aon es referix al valencià manifesta que “la Academia Valenciana de la Llengua reconeix que el valencià forma part del mateix sistema llingüistic utilisàt en els diferents territoris despres de la seua incorporacio a la Corona d’Arago: Catalunya, Illes Balears, Principat d’Andorra, la Franja oriental aragonesa, la ciutat d’Alguer en Sardenya, i el territori que hui en dia constituix el departament frances dels Pirineus Orientals”. Aço fa que en el dictamen referent a la llengua catalana la comissio dictaminadora afirme que “el sigle XV es va descriure com el Sigle d’Or de la Llengua Catalana”.

SEPTIM.- La falta de compromis en la defensa de l´autentica, historica i popular llengua valenciana per part tant del PP com del PSOE ha fet que a nivell de tota Espanya l´idioma valencià no tinga ni el reconeiximent ni el tractament que li pertoca com heu demostra la mateixa sessio d´investidura del president del Govern i dels presidents del Congrés i Senat espanyol aon l´absencia de la llengua valenciana i dels problemes i necessitats de la nostra Comunitat Valenciana ha segut motiu de tractament mijatic i de denuncia social per les entitats valencianistes.

OCTAU.- Esta Coordinadora vol tambe denunciar l´humillacio que ha supost la presencia de la Consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Trinitat Miró, en els actes d´exaltacio i homenage al rei Jaime I aon es va reivindicar l´unificacio del valencià i el català i l’ unitat territorial i politica dels antihistorics “països catalans”. La presencia institucional, el silenci, o lo que es el mateix, la falta de rebuig oficial de dit acte per part dels partits valencians majoritaris i de les intervencions ofensives a l´historia del Regne de Valencia, i a la dignitat i integritat de l´idioma valencià, fan que la nostra llengua valenciana estiga indefensa en tots els nivells, per lo que reclamem i exigim l´admissio a tramit en la Taula de les Corts Valencianes de l´Inicitiva Llegislativa Valenciana de la Llei de Proteccio de les Senyes d´Identitat Valencianes promoguda per esta Coordinadora, i que servirà per a que en el futur qualsevol ofensa o illegalitat sobre les nostres senyes identitaries obtinga la sancio i condena que es mereix.

NOVÉ.- La situacio de dependencia politica estatal dels partits nacionalistes vascos i catalans, la debilitat dels dos partits majoritaris i la necessitat de tindre un partit valencià propi que defenga sense servitut els interessos dels valencians a nivell espanyol, ha fet que hui estiga en l´agenda politica la convocatoria d´un referendum per l´independencia dels inexistents i illegals ”països catalans” promogut desde arees del govern catala i de partits nacionalistes catalans que tenen representacio en el Congrés dels Diputats. La seria amenaça que supon dit referendum s´agrava per l´existencia d´entitats catalanistes dins de la nostra Comunitat Valenc¡ana que, encara que defenen posicions politiques manifestament illegals i ofensives al poble valencià, conten en el respal i reconeiximent institucional valencià.

DECIM.- Les entitats federaes en esta Coordinadora i la mateixa Federacio fa public el seu desig de lluitar sense concessions contra qualsevol activitat publica o privà que pose en perill l´identitat i llegalitat del poble valencià i anuncia que cada agressio obtindra la seua reposta jurisdiccional i popular, promoguent quantes movilisacions socials siguen necessaries per a fer aplegar a les institucions i governants que l´historia, la llengua, els signes d´identitat i les institucions valencianes son patrimoni exclusiu del poble valencià, que son innegociables i que no estan a la venda de ningu.

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: