Fra Benjamín Agulló Pascual, acadèmic

Per Manuel Casaña Taroncher

El 3 de març, Fra Benjamín Agulló Pascual entrà com acadèmic de número en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. El seu discurs, en l´acte de recepció, fón "La Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el Pare Fullana".

El recipiendari, franciscà com el Pare Fullana, humil i sabut, valencianiste fervent, va saber-nos compendiar en un parlament dit en el valencià viu i dolç de Cocentaina, tota la vida activa d´aquell que fón l´únic catedràtic que ha hagut de la llengua valenciana en nostra Universitat i membre de la Real Acadèmia de la Llengua espanyola.

Aixina que desprès d´introduir el seu discurs en un lloança a En Joan Gil Barberà -alumne seu i acadèmic al que succeïx- nos va enriquir apuntant dates, referències i passages de la vida del Pare Fullana. Parlament que sense ser curt nos va saber a poc. Me paregué algo aixina com lo que li va dir Xavier Casp en el pròlec de la Biografia de Lluïs Fullana Mira: "una llaugera llepolia, feta biografia."

I és que son discurs fón realment interessant. Ple de sentiment valencianiste i encertat de coneiximents. Regal d´un home sabi, ofert per a l´oyent. De verp planer, i com religiós, encés de fe. No manco grata fón la contestació de l´Ilm. Sr. En Vicent Simó Santonja -decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

En les paraules finals, com corolari de discurs -embolcat d´humor i sensillea- nos parlà de la terra, de l´idioma, de l´obra i de la fe religiosa del nou acadèmic. Com també nos recordà que, "en una conferència, Fullana feu constar que és una gran impropietat el classificar de catalana nostra llengua valenciana". I, en conclusió, nos feu el següent preguntat. "Si està clar que el Pare Fullana era el millor gramàtic de la llengua valenciana, catedràtic universitari d´ella fa 80 anys i president de la Secció de Llengua Valenciana en la RACV (llavors Centre), ¿quí pot explicar per qué es creà la AVL", per sistema de "coupage"? Per a dir, després: "T´hem elegit, Benjamín, perque sabem que mai te separaràs del rellonge que dona garanties a les hores iguals de fe i esperança".

Enhorabona, Fra Benjamín, i esperem a vore si els polítics tenen algun dia trellat i fan ensenyar el valencià en les escoles.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: