Angel Calpe, mege forense, vol dirigir l´autopsia i enterro de la llengua Valenciana

Per Jaume de la Serra

Angel Calpe, mege i pseudoacademic de la catalanista AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua-catalana), heu te clar, res de "morir con las Normas puestas", en tot cas, "si hay que ir se va, pero ir para nada es tonteria", aixina que, una volta dins de l´AVL lo millor es "patir" lo ans possible el "sindrome de Estocolmo" i començar a chuplar a consciencia de la mamella catalanista posant si fa falta -que fa- el "pompeu" al servici de la normativa catalanisant de l´AVL, que es una copia de la normativa de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) feta per l´ingenier quimic catala Pompeu Fabra (filolec de tot a cent).

Gracies a forenses de sensibilitat "valencianista" com el senyor Calpe el valencianisme està aon està i el poble valencià vota a qui vota. En "voceros" (¿desinteressats?) com Angel Calpe, i sobre tot, en el control per part del PP dels mijos de comunicacio publics valencians (i part dels privats), es normal que la societat valenciana, desinformà, manipulà i enganyà, acabe votant una i atra volta al PP ("valencianistes de boqueta").

¿Acas algu ha sentit dir en la radiotelevisio publica valenciana que la catalanista AVL va fer un dictamen en el 2005 proclamant que la llengua Valenciana era la Catalana pero en atre nom? ¿Acas ha eixit a la llum en les televisions o radios publiques que Zaplana ("murcianico de nación"), pactà en Jordi Pujol la creacio de l´AVL (en majoria de "academics" catalanistes) a canvi del respal dels catalans (CiU) a Aznar en Madrit? ¿Acas els del PP -o els catalanistes de l´AVL- informen als pares i mares valencians que lo que els seus fills estudien en l´escola amagat baix l´etiqueta de "Valencià" es un artificial catala avalencianat que no es correspon en la llengua Valenciana que de forma ampla i general parlen la majoria de valencians (herencia dels seus pares i yayos)?

El PP en defendre el nom del "producte" -Valencià- ya en te prou. En acabant si el paquet de "Valencià" que fan engolir als nostres fills està ple de "catalino" els dona lo mateix. El cas es arreplegar els vots d´eixos valencians manipulats i enganyats per la maquinaria propagandistica PPepera p´a continuar vivint de la "sopa bova". Total ¿quin ciutada valencià "normal" va a preocuparse de temes llingüistics havent atres assunts molt mes importants (treball, inseguritat ciutadana, immigracio, aigua, etc...) sense solucionar? Es normal que si el cor i capellania del PP escampen per tots els llocs el super-hit: "Nostra llengua va bien", el poble valencià se hu crega, mes encara sabent que partits com PSOE-PSPV, EU, Bloc i ERPV mai denunciaran estos fets perque son catalanistes i veuen en bons ulls que el PP els estiga fent la faena bruta de catalanisacio de la societat valenciana per mig de l´Academia Valenciana de la Llengua-catalana (ensomien en arreplegar en un futur proxim el frut de la catalanisacio que estan patint ara les generacions mes jovens de valencians).

Deurien ser "especialistes" com el senyor Calpe ("mata-sanos" i llingüiste a temps parcial) els encarregats de defendre, en nom de tots els valencians (als que teoricament representen i de qui cobren els seus jornals), l´integritat i pervivencia de la genuïna llengua Valenciana, denunciant les manipulacions i les mentires d´uns i atres, pero, per desgracia, no es aixina, estos "valencianistes" del "sol que mes calfa" i pesebre no son mes que personages mediocres de "ma estesa" i bujaca oberta que docil i facilment apleguen a "consensos" en el catalanisme imperialiste que desnaturalisa lo valencià. En conter d´enfrontarse a l´enemic colaboren en ell, curiosa manera de guanyar una guerra. Gentoleta d´esta ralea (colaboracionistes) no tenen dificultat de dependre i aplicar les habituals tecniques catalanistes de la mentira i la manipulacio. Aixina, el senyor Calpe diu:

"...sabem que una llengua normativa artificialment separada de la llengua del poble l’única cosa que aconseguix és desafecció i rebuig. L’arribada de l’AVL ve a tancar eixa separació."

Es evident que este forense llingüistic es conscient de que una normativa artificialment separà de la llengua Valenciana parlà pel poble genera desafeccio i rebuig entre els valenciaparlants, pero aixina i tot no li cau la cara de vergonya de, a renglo seguit, voler enganyar al poble valencià donant a entendre que la catalanisant i aliena gramatica normativa de l´AVL no genera desafeccio o rebuig, quan precisament es tot lo contrari.

La majoria de "academics" catalanistes que formen l´AVL son quintacolumnistes del nacionalcatalanisme que ensomien en fer realitat l´entelequia dels "països catalans" a través de la substitucio de l´idioma Valencià pel Catala ("una llengua [catalana], una nacio [catalana]"), la manera que tenen de fer creure que Valencià i Catala son la mateixa llengua es obligant als valencians a utilisar la normativa de la llengua Catalana, aixina de cara a la galeria (foros nacionals i internacionals) poden "vendre" que son "la mateixa llengua", sense importarlos lo mes minim que la normativa de l´AVL no s´ajuste en absolut a la llengua Valenciana parlà pels valencians o que degut al rebuig que genera esta aliena normativa catalana els valenciaparlants abandonen el Valencià en favor del Castellà. Tot aixo hu sap perfectament el senyor Calpe, pero apesebrat com està i en mes barra que esquena hu amaga i hu manipula. Possiblement "no sap o no s’en recorda" de lo que la RACV ha dit de la catalanisant gramatica normativa de l´AVL:

"INFORME DE LA SECCIÓ DE LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANES DE LA REAL
ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA SOBRE LA GRAMÀTICA NORMATIVA VALENCIANA DE L´ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA [AVL]

( http://www.idiomavalencia.com/docs/var/avlgramaticaracv.htm )
..
“Els autors de la gramàtica de la AVL han fet una gramàtica no científica o filològica sino ideològica, al seu gust o “sabor” [...] que busca una convergència forçada en el català en conte de descriure cóm és en realitat hui el valencià. El resultat és una gramàtica prescriptiva que definix un model de llengua ortopèdic, asèptic, ideal i, a fi de contes, irreal o inexistent...
..
La conclusió és que la gramàtica normativa de la AVL intenta la missió impossible d’encorsetar en una mateixa ortografia i dins d’un mateix text dos llengües distintes, cosa que en el paper pareix possible, pero que no ho és en la pràctica ni en la realitat quotidiana, més encara quan els parlants, als que supostament va dirigida esta gramàtica de disseny, no acceptem les quantioses modificacions que es fan de la nostra llengua.

Un consens entre 21 acadèmics, baix una constant pressió política assumida per una generosa bonificació econòmica, no té perqué supondre un consens de tota la població valenciana que, en llibertat i independència política, pot decidir cóm vol seguir parlant i escrivint la seua llengua."

No fa falta afegir res mes a les contundents i aclaridores paraules de la RACV. Com a molt acabar dient que el senyor Calpe ha passat, via AVL, de "valencianiste convençut" a "valencianiste vençut" i d´ahi, per involucio i adiccio al pesebre, a apologeta del catalanisme.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: