El PSOE vol llevar el terme "Idioma" de lŽEstatut

Per Valencià dŽElig

Si lleven el calificatiu "idioma" de lŽEstatut mos deixarien completament en mans de lŽimperialisme catalaniste. Precisament este calificatiu de "idioma" refrendat per lŽEstatut Valencià es lŽunic puesto a on llegalment podem agarrarmos pera que no mos catalanisen completa i "llegalment" (gracies a la AVL) de dŽalt a baix, dins i fora del Reine de Valencia (Espanya, Europa, etc). Es lŽunic mur de contencio de lŽimperialisme catalaniste que ara mateix tenim, i aixo hu saben molt be els pan/catalanistes per lo que faran tot lo possible pera llevar el terme "idioma" de lŽEstatut (inclus Enric Morera (Bloc) ha demanat una reunio en Rubalcaba (PSOE) pera ferli chantage llevantli lŽapoyo del Bloc al PSOE en les corporacions municipals).

Per atra part es mentira lo que diu el PSOE de que en lŽactual Estatut dŽAutonomia Valencià no apareix el terme "idioma":

"Artículo 7
Uno. Los dos IDIOMAS [en plural] oficiales de la Comunidad Autónoma son el
valenciano y el castellano..."

Per tant, tenim tot el dret del mon a mantindre la denominacio de "idioma" per a lŽidioma Valencià, gastarla totes les voltes que vullgam i no recular un pam de terra dŽavant del catalanisme imperialiste.

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: