Homenage al rei Zayan i als monarques musulmans del Regne de Valéncia

Per GAV

Davant l’hipocrita i manipulaora maniobra del Govern de la Generalitat de tributar un homenage al rei Jaume I com a supost fundaor del reine de Valéncia en motiu de l’aniversari del seu naiximent, el “Grup d’Acció Valencianista” vol manifestar lo sigüent:

El Reine de Valéncia fon fundat en l’any 1009 pels reis Mubarak i Mudafar, i no per Jaume I en 1238. Afirmar lo contrari es plegarse a les teories imperialistes i pancatalanistes que volen fer dependre el reine de Valéncia d’un esperpentic Comtat de Barcelona.

Durant més de dos sigles els valencians tinguerem reis musulmans, a més del periodo de regencia del Cid Campeador. La conciencia del Reine de Valéncia es anterior a Jaume I, per molt que els desagrade als expansionistes catalans que volen convertir Valéncia en una colonia catalana.

Des d’abans de la fundacio autentica del Reine de Valéncia en 1009 ya es parlava en estes terres la Llengua Valenciana, filla del llatí i el substrat dels habitants ibers originaris i autoctons. Baix la dominacio musulmana es parlava l’Idioma Valencià én lo nom de “romanç”, com es pot atestiguar abundantment. La llengua catalana ni existia ni tenia nom.

En l’any 1208 el rei Jaume estava naixent en el Sur de França i no tenia cap relacio en Valéncia. Ningú podia ni ensomiar que eixe bebé poguera conquistar 30 anys despres un regne tan important. Conmemorar eixe naiximent es un acte d’ignorancia, de mala fe o de voluntat d’enganyar totalment als valencians actuals, furtantmos mils i mils d’anys d’historia.

Entenem que la repentina voluntat de reivindicar la figura del rei Jaume I no es sino una burda maniobra per a ficarse una volta mes el disfras del valencianisme de cara a les proximes eleccions del mes de març. El Partit Popular vol demostrar de cara a la galeria que son mes valencians que ningú, i els inutils dels Partit Socialiste estem segur que els acompanyaran en esta funcio esperpentica.

Tots els actes organisats per al dia dos de Febrer i tota la parafernalia montà al voltant de la figura de Jaume I, en l’indispensable colaboracio del servil Consell Valencià de Cultura, no es mes que una patranya per a guanyar els vots valencianistes dins d’un mes. “Pa i circ” per al poble, i res mes. Es fa totalment necesaria la denuncia i el desenmascarament dels farsants, el Sr. Camps i els seus consellers, que a mes han demostrat ser uns racistes i uns xenofobos, puix han marginat i minimisat l’historia dels musulmans valencians unicament per questió de la seua religio. Fer una interpretacio sectaria de l’historia valenciana a estes altures del sigle XXI mos retrotrau a les idees exterminaores dels nazis i els fascistas que ya pensavem desparegudes per a sempre.

En consecuencia de tot lo anterior i per tal de reivindicar la veritat historica dels reis de Valéncia, el “Grup d’Acció Valencianista” convoca a un sentit homenage al rei Zayan de Valéncia, que ha segut fins ara el gran oblidat de la nostra Història. En este homenage volem comprendre a tots els monarques valencians d’epoca musulmana, des de Mubarak i Mudafar fins el famós Ibn Mardanix el “rei llop” i totes les seues dinasties. Des del respecte a tots els credos i com a recort d’aquella maravillosa epoca historica en la qual totes les religions vivien en pau i en convivencia, la nostra entitat cultural celebrarà este homenage el mateix dissabte dia 2 de Febrer a les 7 de la vesprà en la Mesquita de Russafa, el lloc a on es firmà el pacte de transmissió del reine de Valéncia entre el rei Zayan i el rei Jaume.

La mesquita de Russafa està ubicada en el carrer Buenos Aires 3 de la Ciutat de Valéncia. Alli convoquem a tots els bons valencians, de qualsevol idea política, cultural o religiosa per a que tots junts tributem un autentic homenage als nostres fundaors com a Poble: els monarques musulmans que convertiren Valencia en un reine prosper i famos. Primer farem una ofrena floral en recort dels reis musulmans de Valéncia i després celebrarem una conferencia-coloqui en la teeria “Al Russafi” del mateix carrer Buenos Aires.

Per primera volta el valencianisme rendix homenage als vertaders fundaors del Reine de Valéncia, i es un gran acontenyiment historic. El “Grup d’Acció Valencianista” per damunt de creences íntimes i particulars seguirà defenent sempre i en tot moment l’autentica Personalitat Valenciana, com ve fent des de fa més de 30 anys.

¡¡Vixquen els reis de Valéncia!! ¡¡Vixca el Reine de Valéncia!! ¡¡Vixquen els ciutadans valencians!!

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: