Coalicio Valenciana de Picassent denuncia l´adoctrinament pancatalaniste en el colege Les Carolines

Per El Palleter

Des d´el Consell Local de COALICIO VALENCIANA de Picassent denunciem publicament l´adoctrinament i la catalanisacio a la qual observem que estan siguent somesos els alumnes del Colege Les Carolines de la mateixa poblacio.
 
La normativa utilisada en la seua publicacio interna “El Correu del Dijous” correspon al 100% a la del Institut d´Estudis Catalans (IEC), ignorant inclus la de la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL), al ignorar per complet les formes gramaticals recomanades per esta ultima i abogar per les de la primera. Servixquen com a mostra algunes de les paraules que aci exponem: avui per hui, nen per xiquet, aquest per este, gairebé per inclus, joguines per joguets, us per vos, petit per xicotet, i moltes terminacions verbals i desinencies propies del dialecte barceloni. Podeu vore més abaix una de les pagines de dita publicacio interna, que servíx per a comunicar a les families de l´alumnat les activitats del colege.
 
El professorat recomana als chiquets la llectura d´una publicacio infantil per a chiquets a partir de 4 anys en catala, nomenada “Cucafera”, que per lo vist significa “Caracola” atenent-nos al nom que té la mateixa publicacio en castellà. Dita revista infantil està editada per Bayard Revistas, empresa de Madrid ab delegacio en Barcelona. En l´enllaç que aci possem podeu visitar la uep de dita revista: http://www.bayard-revistas.com/suscribe/cucafera.php
 
Esperem de la gerencia de Les Carolines que estes actituts alienants i la seua intencionalitat en la manipulacio de les tendres ments de l´alumnat en clau pancatalanista siguen reconduïdes i moderades lo més pronte cap a possicions més acordes ab la realitat socio-llingüística de la Comunitat Valenciana.
 
No és de rebut, pensem, aprofitar la por de molts pares a denunciar estos fets, aprofitant el subterfugi de la falsa catalanitat de la nostra llengua i cultura, i de la propietat de la veritat absoluta i cientifica, per a fer-los patir l´amenaça del menyspreu i el ninguneig als seus fills en les activitats escolars per representar actituts no alienants i d´amor a les nostres genuïnes senyes d´identitat, llengua i cultura propies, no importades. PROU D´ADOCTRINAMENT EN LES CAROLINES.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: