Aprovà la Gramatica oficial

Per Valencià d´Elig

Aprovà la Gramatica oficial (i d´obligat compliment) de la AVL (i com sempre, per "casualitat", abans d´un periodo vacacional - "pont de la constitucio").

Una gramatica de "consens" (entre catalananistes i omplibujaques que han renegat de la RACV - pero que s´aprofiten del seu nom) que li dona l´esquena (com sempre) al "incult" poble Valencià (propietari i garant de la llengua Valenciana). Pareix que eixa es la tonica general de molts "illustrats" (la d´anar d´esquenes a lo que realment parlen els valencians i tractar d´impondre lo que es "correcte", encara que ningu hu parle).

http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=156290&pIdSeccion=19&pNumEjemplar=2992

http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=156289&pIdSeccion=19&pNumEjemplar=2992

Me prenc la llibertat de posar l´enllaç a un escrit que li vaig enviar a la AVL fa cosa d´un mes quan Figueres va dir que del descens de l´us del Valencià tenien la culpa els emigrants.

"MOSATROS els valencians"
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=370297&temaid=3916096

¿ Son els emigrants culpables de que l´us de la llengua Valenciana estiga minvant ?

Ans d´aplegar a considerar (i presentar) eixe motiu com el responsable de que no aumente l´us del nostre idioma Valencià s´hauria de reflexionar al voltant de la normativisacio del Valencià que se li està tractant d´impondre als valenciaparlants a traves del sistema educatiu i les institucions publiques valencianes. En poques paraules, una artificiosa normativisacio forastera catalana/catalanisant que no s´ajusta a la realitat llingüistica de la major part dels valenciaparlants i que en conte de fomentar l´amor i l´orgull cap a la propia llengua materna Valenciana, per a l´unic que aprofita es per aumentar l´auto-odi dels valenciaparlants cap a la seua llengua propia Valenciana abocantlos a parlar unicament en Castellà.

No pareix que l´actual metodo "impossitiu/coercitiu" de la A.V.L. ("Academia Valenciana de la Llengua" - catalana) basat en l´impossicio d´una artificiosa normativisacio catalana aliena al Valencià siga el cami més adecuat per a fomentar i dignificar l´us de la llengua Valenciana entre els valenciaparlants; més be els resultats demostren que els estudiants valencians una volta han aprovat els examens abandonen esta artificiosa normativisacio catalanisant que la A.V.L. vol impondre i, lo que es pijor, deixen de costat la seua propia llengua materna Valenciana en benefici d´una llengua Castellana que conta en un major prestigi i en una normativisacio més coherent i ajustà a la realitat llingüistica que este idioma presenta en terres valencianes; aspectes éstos que fan que la llengua Valenciana, representà per la catalanisant normativisacio actual, no puga fer res per evitar la substitucio llingüistica del Valencià en favor de l´idioma Castellà.

A dia de hui els professionals llingüistes i la A.V.L. haurien de treballar sobre un metodo "descriptiu" de la realitat llingüistica valenciana, deixant de costat l´obsolet i acientific metodo "impossitiu" si de veritat volen que la societat valenciana de forma real i efectiva recupere l´us i la dignitat de la seua llengua Valenciana.

Es molt trist vore com se gasten dines, temps i esforços sense obtindre els resultats desijats en la dignificacio, promocio i us de la llengua Valenciana. Es igualment trist comprovar com una institucio com la A.V.L., per culpa de la seua forta carrega politica (catalanista) estiga fora de sintonia i totalment divorcià del poble Valencià i la seua realitat llingüistica. En eixes circumstancies nomes es una qüestio de temps el que la A.V.L. deixe de ser considerà una institucio util per a la societat valenciana i que s´acabe qüestionant molt seriament la seua continuitat (a fi de contes sempre existirà el "Institut d´Estudis catalans", I.E.C., (de moment ya en Castello i Alacant), que continuarà fent el mateix paper catalanisant que fa ara la A.V.L. pero sense que mos coste als valencians un chavo de les nostres bujaques).

La solucio a esta greu precarietat en la que se troba la llengua Valenciana no es atra que la d´adoptar una postura estrictament valenciana i treballar honestament pels valencians i la seua llengua. Eixa llengua Valenciana que a lo llarc de sigles i generacions el poble valencià ha fet evolucionar i l´ha donat vida. Voler impondre atra cosa als valencians, ademes de ser un acte del tot deshonest i rebujable, es una empresa abocà al més absolut fracas.

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: