Agressions i destrosses en el correllengua de Gandia

Per Coalicio Valenciana - Gandia

Coalicio Valenciana de Gandia denuncia agressions i destrosses en el ´Correllengua´ de dita localitat. 

Enguany el correllengua organisat pel Bloc i avalat pel senyor alcalde ha deixat ben clar quí son els agressors i violents.

El dissabte els manifestants del correllengua increparen a la gent del carrer preguntant-los si eren blaveros, trencaren senyals i agrediren a dos chicons que es trobaven en el seu coche, el qual destrosaren a colps, varen causar lessions a un atre chic que va acudir al hospital, i n’hi hagueren cinc detinguts dels participants en el correllengua que foren espossats per la policía, als quals aplaudiren part dels manifestants, i tot aço ocorregue en l’acte presidit pel senyor Orengo. ¿cóm pot ser que la noticia no haja transcendit?

L’irresponsabilitat del Sr. Orengo al assistir al correllengua dona peu ad estos fets. Creixcuts i recolzats, els violents es sentiren forts i en “carta blanca” per a actuar en la nostra ciutat, segurament el Sr. Orengo demanaria la dimissio d’un alcalde que presidira estos fets, aixina que Sr. Orengo reflexione i actue en conseqüencia.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: