IEC contra Idioma Valencià

Per Valencià d´Elig

L’IEC demana al president Maragall i al PSC que esmenin “idioma valencià” en la proposta d’Estatut homònima.

De moment el nou Estatut Valencià ha segut ratificat pel Congres dels Diputats en Madrit, pero encara falta la seua aprovacio pel Senat. Ningu pot pensar que la batalla contra el nacionalcatalanisme imperialista ha acabat, sino mes be tot lo contrari despres de que en l´Estatut Valencià s´haja reconegut l´idiosincracia propia de la llengua Valenciana com a idioma (algo que tots els valencians sabiem desde fa temps, com a minim des dels nostres classics valencians als que dificilment els podran acusar en la tipica falacia de "seccessionistes franquistes i ultradretans que volen castellanisar la llengua Valenciana").

Son molts anys i molts dines els que el "lobby" catalaniste du gastats en convertir l´idioma Valencià en un irrellevant dialecte del catala com per a pedre, en un santiamen estatutari, el mercat editorial catala en la regio "País Valenciana" dels seus "Països catalans" o els "onze" millons de "catalaparlants" que donen cor i anima a una "nacio catalana" independent d´Espanya (pero parassita d´ella i de tot aquell que puga omplirlos la bujaca).

L´Institut d´Estudis Catalans (IEC) s´ha pres la molestia d´enviarli a Maragall i a tots els diputats i senadors catalans una carta comminantlos a "actuar" en l´assunt "idioma" de l´Estatut Valencià. La consigna es clara: mantindre el Valencià "sota" la bota del catala. Per aconseguir aixo valdra tot, tal i com ya anticipa l´IEC en el seu escrit en el que la manipulacio, la tergiversacio i la falacia se posen del costat de la "ciencia exacta" catalana.( http://www.iecat.net/comunicacio/EsmenaValencia.htm )

La sentencia del Tribunal Constitucional que segons els catalanistes reconeix "l´unitat de la llengua" ( http://perso.wanadoo.es/idiomavalencia/docs/val/catuniversidad.htm ), junt a l´argument de que "tota la romanistica i ciencia mondial" diu lo que ells volen que diga, son i seran falacies que a força de repetirles NO se tornaran en veritats, pero serviran per enganyar als valencians i ferlos renunciar o duptar de les seues arrails mes intimes.

"L’IEC demana al president Maragall i al PSC que esmenin “idioma valencià” en la proposta d’Estatut homònima. Salvador Giner insta per carta a rectificar “aquest greuge per a la nostra llengua” durant la tramitació parlamentària pendent.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, ha enviat una carta al president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall i una altra a cadascun dels 31 diputats o senadors catalans a Madrid, d’adscripció socialista, on expressa “sorpresa i preocupació” davant la inclusió de l’expressió “idioma valencià” en la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia valencià, aprovada el passat dia 9 per la Cambra baixa amb els vots a favor del PSOE —inclosos els diputats del PSC—, PP i Coalició Canària... ... si l’expressió «idioma valencià» no pot ser rectificada literalment, sí que s’hauria de fer constar en la redacció final de l’Estatut...que el valencià forma part de la llengua catalana..."

Que ningu s´encante i baixe la guardia pensant que el combat ha finalisat. Encara mos queden molts assalts per davant. Ni els chacals solten el mos tan pronte, ni la foto final encara esta feta.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: