cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ACTIVITATS

21/05/2010

Curs de Cultura Valenciana 2010  

Titul del curs: “Pinzellades d´Historia Valenciana”

Sessio 3ª (21/05/2010)

-     El Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia, a carrec de Daniel Sala Giner. Catedratic de Geografia i Historia, professor de l´Universitat CEU-Cardenal Herrera i Academic de la RACV.


 

14/05/2010

Curs de Cultura Valenciana 2010  

Titul del curs: “Pinzellades d´Historia Valenciana”

Sessio 2ª (14/05/2010)

-     L´orige greco-roma de la ciutat de Valencia
-     L´epoca visigoda en l´historia valenciana, a carrec de Miquel Martí. Llicenciat en Geografia i Historia per l´Universitat de Valencia.


 

07/05/2010

Curs de Cultura Valenciana 2010  

Per al mes de maig, com tots els anys, l´Associacio Cultural Cardona Vives oferix un Curs de Cultura Valenciana, organisat i dirigit per Juli Moreno i Moreno.

Titul del curs: “Pinzellades d´Historia Valenciana

Sessio 1ª (07/05/2010)

-     Arqueologia valenciana: excavacions, tecniques i eixemples. A carrec d´Agusti Zacarés i Romaquera. Estudiant d´Historia i Arqueologia.

Les sessions que componen “Pinzellades d´Historia Valenciana”, volen ser una breu aproximacio als primers assentaments humans en territori valencià, a les recialles que nos permeten estudiar la seua organisacio social, i a dos epoques lluntanes i en algun cas massa silenciades en el devindre historic: la romana i la visigoda.

A mes dos especialistes, cadascu en el seu camp, nos aproximaran a dos institucions senyeres i eixemplars, una en l´us de l´aigua i l´atra en l´atencio social als mes desfavorits i inclus marginats.

Lloc i hora: Aules de l´Edifici “Hucha” de Bancaixa (c/ Enmig, cantó c/ Colón), 19 h.

Preu: 20 € (menors de 30 anys, 5 €) Podeu descarregar-vos el fullet del curs i omplir la ficha d´inscripcio. Les reserves es poden fer: Fax (964-200468), telefon contestador (964-200468) o per correu electronic a info@cardonavives.com


 

29/04/2010

Conferencia  

Titul: “Conflicte llingüistic valencià: Una aproximacio als actors i al rigor cientific de les argumentacions”.

Conferenciant: Juli Amadeu Arias i Burdeos.

Periodiste, professor de llengua valenciana per lo Lo Rat Penat (tambe es troba en possessio del titul de ‘valencià superior’ de la JQCV), es responsable de prensa de la Seccio de Llengua i lliteratura valencianes de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Assessor llingüístic de la versio infantil del Tirant lo Blanch publicat per L´Oronella, aixina mateix, dirigi els treballs de la primera versio del Corrector Ortografic de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Ha escrit el llibre “Els verps en llengua valenciana i la seua flexio”. Es tracta del treball verbal mes complet que existix fins ara en llengua valenciana, en tant que arreplega vora 7.000 verps i 140 models conjugats, entre atres coses. Tambe es autor d´obres com “Constanti Llombart”, “Biografia intima de Ramón Andrés Cabrelles” i “Traçat territorial valencià per al Segle XXI”.

Data i hora: Dijous, 29 d´abril de 2010. 19,30 h.

Lloc: Salo d’Actes de Castalia Iuris (Arias/Frías/Serrano, notarios), plaça Cardona Vives, 10 de Castello.


 

18/04/2010

Excursio a la ciutat de Valéncia  

Data: Dumenge, 18 d´abril de 2010

  1.      La llum de les imagens “La Gloria del Barroc”
  2.      Visita a la Catedral de Valéncia. El Sant Caliç i el Museu Catedralici.

Programacio i horari:

8,30 hores: Eixida de l’autobus des de la plaça Fadrell (Preguem maxima puntualitat)

9,30 hores: Parada per a almorzar, per conte de cada u, en “Restaurant Clemencia“ de Valencia.

10,30 hores: Eixida a l´Almodi, on començarà la visita guiada al l´exposicio “La Gloria del Barroc”. Inclou visites a les iglesies de Sant Esteve Protomartir, Sant Marti Bisbe i Sant Joan de la Creu. Actuarà d´acompayant el nostre amic Pasqual Martín-Villalba, gran coneixedor de les entranyes de Valencia i germa de l´inoblidable Vicent, mort tristment en el passat mes d´octubre, com tots sabem.

14 hores: Dinar en el restaurant “Orero” de Valencia.

16,30 hores: Visita guiada pel canonge conservador de la Seu, Jaume Sancho, a la Catedral de Valencia que incloura la capella del Sant Caliç i el Museu Catedralici.

18 hores: Tornada cap a Castello.

Preus: Socis i familiars…………….....35 Euros per persona.
      No socis……………….……....40 Euros per persona.
      Chiquets (menors 16 anys)…20 Euros per chiquet.

Agrairem portar moneda fraccionaria. Se pagara en el propi autobus, el preu inclou l´autobus, visites guiades i dinar.

Reserves: 964-223507 (vocal Carmen Torres de 20 a 22 hores)

Plaç: Socis, del 7 al 9 d´abril. No socis: del 12 al 13 d´abril.

Notes sobre l´excursio:

L´exposicio “La Gloria del Barroc” està basada en les iglesies que naixqueren al voltant de la Seu o Catedral de Valencia. Primitius monuments d´art i devocio cristianes construides sobre antigues mesquites. Nos estem referint a les iglesies de Sant Esteve Protomartir, Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat i Sant Joan de la Creu. En total s´han restaurat mes de 300 obres entre pintures, escultures, orfebreria i documents.

L´iglesia de Sant Esteve representa l´exaltacio del Barroc i les obres del seu interior repleguen algunes de les pintures mes representatives de l´epoca. En l´iglesia de Sant Marti s´alberga mes proporcio d´escultura i orfebreria del Regne de Valencia des de l´Edat Mija fins el sigle XX. En l´iglesia de Sant Joan de la Creu se li dona mes protagonisme a la devocio a la Mare de Deu des de l´epoca del rei Jaume I.

En estes iglesies s´exposen obres d´autors tan destacats com Pere Pau Rubens, Francesc Ribalta, Josep Ribera, Ignaci Vergara, Jeroni Jacint d´Espinosa, Antoni Villanueva, Josep Camaron…

La Catedral de Valencia es l´Iglesia mare de la comunitat cristiana del Regne de Valencia. Està dedicada al cult de Deu Pare i acull a tots el creents i persones de bona voluntat. Aporta vestigis de l´epoca roman-visigoda del sigle VI. En el sigle VIII se va construir sobre el seu solar la mesquita major de Balansiya (Valencia mora) que despres fon aprofitada com catedral cristiana per Jaume I el Conquistador en 1238. En 1262 el bisbe Fray Andres d´Albalat coloca la primera pedra de l´actual catedral gotica.

En diverses epoques se va anar construint el conjunt de lo que ara es pot contemplar. En 1381 el campanar “Micalet”. Testic del pas dels sigles, la seua historia es mestra d´humanitat.

La propia arquitectura, els seus archius i tot el contingut son representatives de la vida religiosa i cultural del cristianisme valencià des del sigle IV fins els nostres diez.

La decoracio renaixentista de la capella major va ser decorada, des de 1472, per Paolo de San Leocadio i Francesco Pagano.

Despres de la guerra civil, en 1943, l´arquitecte castellonenc, Vicent Traver va disposar el coro en l´absit i l´altar major en el centre del creuer.

En esta catedral trobem obres de grans pintors com: Hernando Yañez de la Almedina, Hernando de Llanos, Vicent Macip, Ignaci Vergara, Josep Camaron, Planes, Goya, Maella…


 

12/03/2010

Visita a l´Arquebisbe  
Membres de la junta directiva de l´Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello havem visitat al nou Arquebisbe, D. Carlos Osoro, este divendres 12 de març, en el Palau de l´Arquebisbat de Valéncia. Primer de tot per a donar-li l´enhorabona pel seu nomenament i despres per a mantindre un contacte i mostrar-li nostra opinio sobre diverses qüestions.
 

04/03/2010

Acte d´entrega dels premis 9 de març  
Organisat per l´associacio cultural Gregal, membres de nostra associacio acodirem al Teatre Principal de Castello (4 març, 20 h.) per a recolzar l´acte de la III Edicio Premis 9 de Març. 
 

28/02/2010

Acte d´Homenage als Heroes del 9 de març  
Membres de la Cardona Vives han assistit a l´acte d´homenage als Heroes del 9 de març de 1810 front al Monolit commemoratiu en Almassora (entre els carrers Alcora i de la Industria). A les 11,30 h. s´ha procedit a fer una ofrena floral i s´ha fet un toc d´oracio en sa memoria.   
 

25/02/2010

Conferencia  

Titul: “El Santo Grial de Valencia. Mito y realidad”

Conferenciant: D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar.

Va naixer en Valencia. Estudià en la Facultat de Dret de l’Universitat de Valencia i realisà estudis de Llicenciatura i els de Doctorat, obtenint la Suficiencia investigadora. Es professor del Departament de Dret Civil de l’Universitat de Valencia. Anteriorment havia eixercit sa llavor docent en la Facultat de Dret de Castello i en Facultat de Ciencies Economiques de Valencia.

Des de 1978 dedicà part del seu temps a l’estudi de les investigacions sobre la “Sábana Santa de Turín” a titul personal. Posteriorment se vinculà al grup d’estudis que dirigia Dª Manuela Corsini de Ordeig (membre del Centre Internacional de Sindonologia de Turín). Quan la citada escritora constitui formalment el Centre Espanyol de Sindonologia, va passar a ser soci de Numero del mateix, despres elegit Vicepresident i, posteriorment, President.

Entre decembre de 1987 i decembre de 2008 ha pronunciat 1.063 conferencies sobre la Síndone (Sábana Santa) de Turín, el Sudari d’Oviedo, el Sant Grial de Valencia i atres supostes reliquies de Crist, en Universitats, Coleges Majors, Residencies Universitaries, Associacions Culturals, Cases de Cultura, Confradies i diversos llocs. Té mes de vint llibres publicats i infinitat de publicacions sobre el tema que nos ocupa.

Data i hora: Dijous, 25 de febrer de 2010. 19,30 h.
Lloc: Salo d’Actes de Castalia Iuris, plaça Cardona Vives, 10 de Castello.


 

28/01/2010

Conferencia  

El proxim dijous 28 de giner tindra lloc una nova conferencia sobre uns dels temes que mes mos interessa.

Titul: “La percepcio sociollingüistica de la Llengua Valenciana”

Conferenciant: D. Miguel Àngel Lledó

Llicenciat en Filologia Valenciana per l´Universitat de Valéncia, és agregat colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

Baix el seudònim de Josep Giner i Ferrando publicà un conte dins de Colps en la paret i coedità la Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana (1998) i el Dietari del capellà d´Alfons el Magnànim de Melchor Miralles (1999) dins de la Colecció Clàssics Valencians de l´Oronella. Ha segut colaborador habitual i membre del Consell de Redacció de la revista Lletraferit. Ha participat en els treballs colectius “El valencià , una llengua del segle XXI” (1999) i “Miquel Adlert. Vida i obra” (2000). En 2008 guanyà el Premi Extraordinari Ajuntament de Valéncia en els CXXIV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia en un treball d´investigacio sobre sociollingüística valenciana, editat enguany en el título “Fonaments científics de la llengua valenciana”.

Data i hora: Dijous, 28 de giner. 7,30 de la vesprada.

Lloc: Saló d´Actes de Castalia Iuris (Notaría Arias/Frías/Serrano-Notarios), en la plaça Cardona Vives, 10 de Castelló.

Entrada lliure.


 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  Següent >>
169 registes trobats