cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

En el XXX Aniversari de l’Adhesio a les Normes de la ACV, dites d’El Puig
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
Discurs ab motiu del XXX Aniversari de les Normes de la ACV, dites d´El Puig, el 6 de març de 2011, en el Monasteri de Santa Maria d´El Puig.  Continuar llegint
 
De l´orige de la nostra llengua
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
La formacio del valencià s´ha explicat a traves de dos teories historiques: la teoria de la reconquista i la teoria autoctona. Segons la primera, el valencià es l´evolucio de l´idioma catala implantat pels repobladors quan a la conquista del sigle XIII. Per a la segon, es l´evolucio del parlar romanic valencià, derivat del llati oriental d´Espanya i prolongat, ab distintes influencies, fins els nostres dies.  Continuar llegint
 
Valencia 1238: Mito y realidad
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
Es sabido que Jaime I hizo su entrada en la recién conquistada ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238, tras un asedio que duraba desde la Pascua, cuando los nobles convocados habían de presentarse en el lugar de El Puig de Enesa o de "Cebolla" (etimología popular del árabe Yuballa "montículo"), que desde aquellas fechas recibirá el nombre más entrañable de Puig de Santa María.  Continuar llegint
 
El parlar romanic valencià d´abans de Jaume I
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
El naiximent del valencià com a llengua diferenciada no l´ha pogut explicar, com diguèrem, la teoria de la reconquista. Cap de les dos propostes defeses per Sanchis Guarner en 1953 i 1956 fon capaç d´aportar una argumentacio coherent que justificara el sorgiment d´un valencià diferencial i rapidament esclatat en forma literaria, a partir d´una suposta llengua catalana. La renuncia final a formular qualsevol hipotesis es ben sintomática i dona pas a un prolongat buit teoric que, aci i ara, es el que nos oferix la tesis catalanista.  Continuar llegint
 
1
4 registres trobats