cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

En el XXX Aniversari de l’Adhesio a les Normes de la ACV, dites d’El Puig
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
Discurs ab motiu del XXX Aniversari de les Normes de la ACV, dites d´El Puig, el 6 de març de 2011, en el Monasteri de Santa Maria d´El Puig.  Continuar llegint
 
De l´orige de la nostra llengua
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
La formacio del valencià s´ha explicat a traves de dos teories historiques: la teoria de la reconquista i la teoria autoctona. Segons la primera, el valencià es l´evolucio de l´idioma catala implantat pels repobladors quan a la conquista del sigle XIII. Per a la segon, es l´evolucio del parlar romanic valencià, derivat del llati oriental d´Espanya i prolongat, ab distintes influencies, fins els nostres dies.  Continuar llegint
 
Valencia 1238: Mito y realidad
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
Es sabido que Jaime I hizo su entrada en la recién conquistada ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238, tras un asedio que duraba desde la Pascua, cuando los nobles convocados habían de presentarse en el lugar de El Puig de Enesa o de "Cebolla" (etimología popular del árabe Yuballa "montículo"), que desde aquellas fechas recibirá el nombre más entrañable de Puig de Santa María.  Continuar llegint
 
El parlar romanic valencià d´abans de Jaume I
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
El naiximent del valencià com a llengua diferenciada no l´ha pogut explicar, com diguèrem, la teoria de la reconquista. Cap de les dos propostes defeses per Sanchis Guarner en 1953 i 1956 fon capaç d´aportar una argumentacio coherent que justificara el sorgiment d´un valencià diferencial i rapidament esclatat en forma literaria, a partir d´una suposta llengua catalana. La renuncia final a formular qualsevol hipotesis es ben sintomática i dona pas a un prolongat buit teoric que, aci i ara, es el que nos oferix la tesis catalanista.  Continuar llegint
 
1
4 registres trobats