cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

La dona del Cesar
Per Joan Lluis Musoles
Interessant articul d´opinio de Joan Lluis Musoles, l´autor mos comunica que no vol que el seu articul es reproduixca en atra web sense el consentiment d´ell.  Continuar llegint
 
Pagar el pato
Per Joan Lluis Musoles
Les grans sifres economiques solen marejar i donar mal de cap, per que despres d’asimilar i compendre les quantitats, a voltes indecentes i atres incoherents , acabes pensant en la cruga realitat : tot aixo ix de la nostra boljaca.  Continuar llegint
 
I aço ho paguem mosatros….
Per Joan Lluis Musoles
La ultima ocurrencia , com deya , que ha tingut el senyor Palomero , ha segut ni mes ni menys que agarrar a doscents estudiants dels instituts del seu poble , que tame es el meu , i ha fet de presentador i promocio d’una escritora catalana , en una taula que es denomina “Trobada en autors”.  Continuar llegint
 
La coherencia, un be escas
Per Joan Lluis Musoles
El politic valencià es un especimen que no dubta en vendre a sa mare si realment li fa falta per traure un garbell de vots mes i poder chuplar de la mamelleta que representa ser politic remunerat en esta Nacio...  Continuar llegint
 
Sentiments
Per Joan Lluis Musoles
Per si faltava algo per afirmar-me no mes me va faltar la epoca on vaig anar al institut...i van escomençar a dir-me com tenia que parlar, com tenia que pensar....no haguera passat res i haguera fet lo que ells me dien de no ser perque van escomençar a dir-me que el valencia que parlavem en el carrer, el valencia que parlavem en casa no estava ben parlat....i damunt que no li dien valencia, que li dien catala....  Continuar llegint
 
1
5 registres trobats