La miseria dels acossadors

Per Josep Lluiis Garcia Ferrada

He seguit, delliberadament durant alguns dies, certs programes de la "telebasura" nacional en horaris de mati de vespra i una coca en cansalà, per a comprovar de quina manera mes burda i desvergonyida busquen i fabriquen la noticia que encadile al espectador.

Lo que se preten, en insistencia, es que lo noticiable siga de sexe, de banyes o de desavenencias conyugals que es lo que mes ven. He comprovat algunes particularitats significatives, entre elles, que la pela es importantíssima i el programa que mes paga s´emporta l´exclusiva. Naturalment hi ha una feroç competència. I, lamentablement, entre els que mes paguen conta i molt la televisio valenciana, eixa que paguem entre tots per a que, a costa nostra i dels nostres imposts, vixquen eixa manà d´impresentables.

Una atra de les qüestions que me sorprèn es la quantitat de gentola que acodix a les caixes boves per a buscar-se la vida intentant que la fama els sonriga. I cóm les caixes boves donen per bona qualsevol memada. Aixi, te pots trobar en gent que se torna famosa per haver-se gitat en un torero, acudir a la festa de qualsevol ídol del futbol o per pregonar que fulano de tal, un famós de mig pel, va copular en ella set vegades en la tintoreria; o l´atra que s´ufana de que la primera vegada ho van fer en l´ascensor; o que fulano de tal va pegar, en ella, un gatillasso irrevocable. Son increïbles les possibilitats, per les que les direccions d´estos programes se nodrixen, sense deixar de citar la quantitat de boques que ha alimentat i seguix alimentant la mort de la filla del califa Ordoñez.

Es un mon asqueros on no se precisen ni "castings" ni proves de capacitació; tot es qüestió de cara. Hi ha que dir, que, en conseqüència, de les desvergonyes d´estos famosius, viuen també una rastrera de gent que se diuen periodistes i que m´agradaria saber on redimonis se tragueren la titulació, perquè si el periodisme que s´ensenya en les escoles d´esta matèria, es lo que s´endevina per la televisió color de rosa, apaga i mone. Junt a tota esta tropa, poden afegir a les figures de Gran Hermano, o de qualsevol atre programa d´estes característiques, per a qui la finalitat ultima es poder sentar-se en qualsevol plató de televisió, a ofendre als companyers o a qui faça falta, per a salvar-se i per a mantindre la paga del contrat. Se tracta d´una maquinaria perfectament engrasadeta de la que chupla una quantitat ingent d´esta gentola.

Es incomprensible que l´audiència soporte vius estos events televisius diaris que, en definitiva, son la "basura", el femer de les incontinències humanes i, que, per a lograr-ho se gasten unes quantitats immenses de diners que, es evident que compensen en la publicitat que se programa en certes franges horaries quan l´audiència es espectacular. I, es que el genero humà, en l´adveniment d´este tipo de programes s´ha tornat mes inhumà. Pero sent açò lamentable, a mi particularment, lo que mes m´abochorna es contemplar, sorprès, de quina manera, per a que la "telebasura" permaneixca viva, se comet un acos a les persones, aterrador, impertinent i insufrible. Yo vullguera que algú m´explicara en quina llei s´amparen estos seudoprofessionals de la fotografia o el vídeo, per a poder hostigar a qualsevol personage, (encara que el pesonage estiga en contra de prestar-se a eixir en els mijos, o d´eixir quan li abellixca que eixa es l´atra), sense que no hi haja ningú que se situe en defensa dels acossats. Per a mes "recochineo", hi ha que escoltar el cinisme de l´excusa que proposen els periodistes de plató, que son la segon branca alimentada pels colegues del carrer, dels que ixen en defensa volent fer-li creure al espectador que "estan trabajando","estàn cumpliendo con su obligación". ¿Pero es possible que algú se crega que acossar a una persona, per mes famosa que siga, es fer un treball digne o una obligació? ¿Es possible que confundixquen el valor d´una noticia conseguida a pur de amedrentar, violar la llibertat de les persones, privant-los del dret a viure en pau i com els done la gana, atenent-se a la llibertat que promulga la Constitució? ¿En quin articul de la Llei de lleis s´amparen estos, que se diuen professionals?

Diuen, també, per a mal defendre la possició de la "telebesura", que ells poden perseguir a qui vullguen perque eixos famosets, quant els abellix venen les exclusives de la seua vida i milacres a qualsevol revista. ¿I qué? , dic yo. En això radica la llibertat del lliure comerç, en que una pesona es lliure de fer lo que li vinga en gana de la seua vida i del seu negoci; pero això no dona cap dret a, anteposant eixa excusa, saltar-se totes les normes de l´etica per a poder conseguir el reportage que els done de menjar. No, no senyors. Eixes persecucions, estan mes propes del terrorisme (aterrar a les persones), que de l´eixercici d´una professió en dignitat.

Crec que està fent falta alguna normativa a la que puguen amparar-se els individus que, no donant el seu consentiment, son perseguits i humillats en qualsevol aeroport, estació de l´AVE, o pel carrer pel que passegen sense llibertat, a la porta dels coleges o, inclús, tenint que soportar la guardia montada davant de la casa del famós hasda que, per necessitat, tinga que eixir del seu domicili i se someta a la inhumana i ridicula persecució.

Que qualsevol, per diners, se preste a acodir als platos de TV, es una prerrogativa del individu, es la seua voluntat; pero que per el mer fet d´estes assistències li prohibixquen viure en llibertat perquè, segons diuen, el carrer es de tots, es, sense dubte, una falta de rigor legal i una injustícia imperdonable.

A mi m´afronten estes persecucions, adobadetes d´unes preguntes tan miserables i facilones que me resulta increíble la titulació acadèmica d´estos individus dedicats, per a menjar, a humillar la professió. Estic convençut de que el peridiosme es una atra cosa, una atra cosa mes seria i rigurosa.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: