Refrans valencians

Per Carles Ros

La rahò no vol força.

La pau Deu la vol.

Los qui casen per amors, sempre viuen ab dolors

La dona qui molt veu, tart pagara lo que deu.

La necesitat no te lley.

La privacio es causa de apetit.

La abundancia mata la fam.

La nit es capa de pecadors.

La diligencia, es mare de la bona ventura.

Lo diable en lo cos, y lo rosari en la ma.

Lo que tots diuen, o es, o vol ser.

Lo ques depren en la cuna, tostem dura.

(Es manté l´ortografia original de l´epoca)

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: