El raconet de la llengua valenciana. 1

Per Joan Batiste Sancho

S´acosten les festes de Nadal, i cada any escoltem i llegim tantes incorreccions que volem enguany els llectors de RENOU siguen capaços de no cometre.

Un any darrere un atre, escoltem barbaritats com “Feliç Nadal”, “Nit Bona”, “Nit Vella”, etc... per a referir-se a les formes valencianes: Bon Nadal, Nit de Nadal, Nit de Cap d´any, etc... Tambe escoltem felicitar les festes de forma incorrecta: Feliç Nadal i Prosper Any Nou en lloc de dir: Bon Nadal i Feliç Any Nou.

NADAL

El 25 de decembre es el dia de Nadal. Nadal ve del llati ´natale´, i vol dir naiximent. En castella es traduix per Navidad o Navidades.

¿Com es desija a una atra persona que passe unes bones festes de Nadal?

Lo que en castella es Feliz Navidad o Felices Navidades, en valencià no hi ha plural, i sempre s´haura de dir BON NADAL i no Bons Nadals.

Per eixemple, direm que enguany felicitem el Nadal als llectors d´esta revista RENOU i no direm que enguany felicitem els nadals...

Unicament gastarém la forma en plural, nadals, per a referir-nos a les festes de nadal de diversos anys.

Per eixemple, direm, Tots els nadals dine en familia...

Els derivats de Nadal son nadalenc, nadalenca i els seus plurals, nadalencs i nadalenques per a referir-nos a les formes castellanes: navideño, navideña, navideños, navideñas.

Les cançons tipiques de Nadal tenen per nom cançons de Nadal i no haurem de dir villancicos, per ser esta una paraula castellana.

NIT DE NADAL

La nit del 24 al 25 de decembre en castella es denomina Nochebuena, pero en valencià no s´ha de dir “Nit Bona” com s´escolta cada volta mes entre la gent jove, sino La nit de Nadal.

Per tant, dirém el sopar de la nit de Nadal per a referir-nos a la cena de Nochebuena.

NIT DE CAP D´ANY

La nit del dia 31 de decembre al 1 de giner, tant es pot celebrar l´ultima nit de l´any (Nochevieja, en castella) com la primera nit de l´any (nit de Cap d´Any, en valencià).

Els valencians no hem denominat esta nit en el nom de l´any que s´acaba, sino en el que s´escomença d´ahi que la conegam a lo llarc dels anys com la nit de Cap d´Any.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: